FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Jenny Poncin, ny verksamhetschef för de tre Forumbilioteken, som vid årsskiftet blir privata. Det innebär att alla biblioteken i Nacka drivs privat.

Bibblorna blir privata efter nyår — så blir det

Nacka 08:02 | 27 december 2018

Axiell AB tar över biblioteken i Forum, Orminge och Fisksätra från och med årsskiftet. Därmed drivs samtliga Nackas bibliotek i privat regi, men besökarna ska inte märka någon skillnad mot hur det varit.

Forumbiblioteken blir samlingsnamnet på de tre bibliotek som Axiell tar över.
Enligt den nya verksamhetschefen Jenny Poncin kommer besökarna inte att möta några förändringar till en början.
– Vi hoppas att de märker skillnad i förlängningen, men inte den 1 januari. Alla ska se att vi tagit över driften i det att vi samverkar med föreningslivet, näringslivet och besökare. Vi vill skapa ett bibliotek som är den drivkraft som bibliotekslagen säger — att biblioteket ska vara ett kraftcentrum för demokrati, lärande, kreativitet och vara ett allmänt minne och en knutpunkt i samhället. Vi ska lära känna det samhälle som finns här i Nacka och skapa något nytt.

Bland annat ska Forumbiblioteken koppla ihop det fysiska och det digitala. 
– Den fysiska platsen är viktig men digitalt kan vi arbeta med film, som är den viktigaste kanalen för unga idag. Vi kan hjälpa 14-åringar att göra en film och prata om källkritik och digitala verktyg i vardagen. Alla kan vara både konsumenter och producenter, säger Jenny Poncin.

Personalen får vara kvar
Personalen som arbetat på biblioteken när de varit kommunala kommer att finnas kvar, och Forumbiblioteken ska samarbeta med biblioteken i Dieselverkstaden, Älta och Saltsjöbaden, som drivs av Dieselverkstadens Bibliotek AB.
– Till viss del är vi konkurrenter, men vi måste också samspela, bland annat kring böcker på minoritetsspråk. Ersättningen efter den här upphandlingen är till största delen fast, och har en mindre del som baseras på utlån och besök. Och som tidigare ska alla sex biblioteken i Nacka ha en gemensam katalog, så alla böcker finns i samma samling. Systemet är detsamma och gränssnittet mot Nackaborna är detsamma.

Privata bibblor får V-kritik
Jenny Poncin har jobbat på bibliotek i 20 år både lokalt och nationellt. Bland annat var hon med och byggde upp ett nytt bibliotek i Kista 2014 som 2015 utsågs till världens bästa bibliotek av en internationell biblioteksorganisation. 
– Arbetssättet var nytt. Vi jobbade med nätverk i Järvaområdet i och i anslutning till biblioteken. Medborgarna fick vara med och forma innehållet i biblioteken. 

V har tidigare påtalat att privata har ett sämre utbud av böcker på andra språk än svenska. ”Dieselverkstaden har ett fantastiskt utbud av engelska titlar, där finns mycket sci-fi och fantasy vilket ofta inte finns översatt. Det är en stor tillgång för kommunen! Räknar vi ändå bort de engelskspråkiga böckerna har de privata 13,4% av de kommunalas utbud! Fokuserar vi på utbudet av böcker på de nationella minoritetsspråken är skillnaden ännu större,” skrev V i en protokollsanteckning till en genomgång som gjorts av Nackabibliotekens utbud av böcker på mångspråk.

M: De privata har funkat bra
Oliver Rykatkin, M, menar dock att det inte går att dra de slutsatserna. ”Hela bibliotekskatalogen är en gemensam resurs för alla bibliotek och medier kan lätt reserveras och skickas mellan biblioteken.”
På biblioteken finns det 22 623 titlar på mångspråk uppdelat på 97 olika språk. Fisksätra har flest, enligt en genomgång.

Att samtliga bibliotek nu drivs i privat regi är inte något självändamål, enligt kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M. 
– Vi har ingen målsättning att det ska vara helt privat eller kommunal drift i någon verksamhet. All verksamhet som inte är myndighetsutövning ska upphandlas så att det blir så bra kvalitet och ekonomi som möjligt. Allt har konkurrensutsatts sedan många år i Nacka. 
– Inga större upphandlingar av nya verksamheter är på gång just. 
Är du nöjd med hur Axiells förberedelser fungerat?
– Det första biblioteket i Nacka fick privat drift 2006 och det har fungerat väldigt väl. Det har väckt oro i kulturvärlden men jag har inte fått några synpunkter från Nackabor. Allt förberedande arbete har gått bra, vad jag har hört.