Nacka/Värmdö Publicerad 15:35, 27 mars 2020

• Smittan har inte kunnat spåras • Kommunerna jobbar för att säkerställa personalförsörjningen

Det finns bekräftade fall av covid-19 på äldreboenden i Nacka. Och i både Nacka och Värmdö finns risk för att skyddsutrustningen tar slut.
– Läget är allvarligt, säger Henrik Ahl som leder Nackas operativa krisledning inom vård och omsorg.

– Det finns, precis som i många andra kommuner, bekräftade fall av covid-19 på äldreboenden i Nacka, säger Nackas medicinskt ansvarig sjuksköterska Elisa Reinikainen.

Hon vill inte bekräfta hur många eller på vilka boenden. Inte heller Henrik Ahl vill uttala sig om det utan hänvisar till patientsekretess.
Men en verksamhetschef på ett av Nackas privata äldreboenden bekräftade förra måndagen att en boende smittats.
– Vi kan tyvärr inte spåra smittan, det vill säga vi vet inte hur smittan kommit in på boendet. Ej heller hur den enskilde blivit smittad, skriver verksamhetschefen i ett mejl till NVP.

Om Värmdös kommunala särskilda boenden, Gustavsgården och Djuröhemmet, har drabbats av corona är ingenting som kan bekräftas.
– Vi svarar inte på frågor om smitta i våra verksamheter. Full patientsekretess gäller, skriver Ilona Klein Gullberg, kommunikationschef i Värmdö kommun, i ett mejl.

Slottsovalen och Ljung, Värmdös privata äldreboenden, hade i fredags inte drabbats.
– Vi har inga bekräftade fall. Men vi arbetar förebyggande hela tiden, säger Ulrika Arousell, verksamhetschef på Slottsovalen.

På Slottsovalen är personalförsörjningen mer ansträngd nu än vanligt. Mest för att man uppmanar medarbetarna att vara hemma om de känner minsta symtom.
På Ljung har man ännu inte påverkats. Personalen arbetar utefter de föreskrifter som kommer från myndigheter och Region Stockholm.
– För varje timme och varje dag är det snabba förändringar. Men än så länge är läget under kontroll, säger Kim Dahlström, verksamhetschef på Ljungs äldreboende. 

På Nacka kommuns särskilda boenden är det ungefär 20 procent av personalen som inte var på plats, uppger Henrik Ahl:
– Vi försöker säkerställa kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Det sker en samordning med aktörerna. Vi tittar även på olika bemanningslösningar.

Sofie Sterner, gruppchef för kvalitet och stöd på Nackas äldreenhet, kallar situationen för ansträngd:
– För anordnarna inom särskilda boenden ser vi att vissa har ett ansträngt läge och är i behov av att omgående rekrytera ny personal.

Henrik Ahl säger att man i Nacka har ett ansträngt läge när det kommer till skyddsutrustning, men hans bedömning är att det material som behövs just nu finns.
– Läget är allvarligt och vi har ett högt tryck i verksamheterna, det här är ju en dag för dag-situation, ibland till och med en timme för timme-situation, säger han och fortsätter:
– Vi försöker trycka på så mycket vi kan i våra ordinarie inköpskanaler. Det gör vi både själva och tillsammans i regionen. Det pågår även initiativ i lokalsamhället, där det bland annat tillverkas skyddsmateriel.

På Slottsovalen och Ljung i Värmdö finns skyddsutrustning för basala hygienrutiner. Men det är brist på viss utrustningen. Båda boendena har kontakt med kommunen som ska bistå med skyddsutrustning vid behov.