FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
24 juni 2019

Bättre betyg till niorna
i Nacka och Värmdö

Nacka/Värmdö 09:30 | 01 oktober 2018

Nacka och Värmdös nior fick högre meritvärden i våras än året innan. Framför allt har pojkar i Värmdö höjt sina betyg.

Niondeklassarna i Värmdö har för tredje året i rad förbättrat sitt genomsnittliga meritvärde. I våras ökade det med nästan tio poäng till 243,2, jämfört med året innan.

Också Nackas nior höjde det genomsnittliga meritvärdet för tredje året i rad, till 268,7.
Flickor får högre betyg än pojkar i båda kommunerna, något som varit fallet under många år, men trenderna ser olika ut. 

I Värmdö minskar gapet mellan flickor och pojkar. Båda grupperna höjer betygen, men det är pojkarna som ökar mest, med nästan 15 poäng, från 217,3 förra året till 231,9 i våras. Flickorna ökar något, till 255,5. Eleverna på Lemshaga akademi hade högst genomsnittligt meritväde — 281,8. 

I Nacka ökar istället gapet mellan flickor och pojkars meritvärden. För flickor ökar det genomsnittliga meritvärdet till 285,1, medans det sjunker för pojkar, till 253,9. 

Kunskapsskolans i Saltsjöbaden har de elever med allra högst genomsnittligt meritvärde — 301,2. Det genomsnittliga meritvärdet för skolans flickor blev 311,6, en ökning med nästan 30 poäng sedan förra året.

Hos Skolverket finns mycket mer statistik, bland annat statistik för varje skola.