FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Balansskolan har bidragit till att fler äldre har börjat träna efter kursen. Bilden är tagen på seniorcenter i Ektorp, där liknande balansövningar tillämpas.

Balanserad träning
som gett gott resultat

Nacka 15:02 | 29 maj 2019

Fyra gånger om året erbjuds Nacka kommuns seniorer balansskola, där får de lära sig hur man kan förebygga risken att falla. Nu har en studie gjorts av insatserna — och resultatet var bättre än förväntat.

I drygt tio år har Balansskolan i Nacka arrangerat kurser för personer över 65 år. Syftet med kurserna är att förebygga fall och göra deltagarna mer medvetna om risken för fallolyckor. Nu visar en undersökning att kursen hjälper seniorerna mer än väntat.

Mätningen gjordes via en enkät där deltagarna fått svara på frågor om förebyggande aktiviteter och medvetenhet kring fallolyckor. 

Utvärderingen visade att både aktivitet och medvetenhet ökat. Andelen som började träna efter kursen ökade med 20 procent. Även viljan att ändra kostvanor har ökat. 

– Vi gjorde mätningen för att få se om det vi gör faktiskt hjälper och det gör det ju, det är kul men det svåra är nu att nå fler personer,
säger Ann-Sophie Holgersson, enhetschef på äldreenheten på Nacka kommun.

Balansskolan, som är gratis, har lyckats nå ut till ett 100-tal personer per år och viljan att nå ut till fler seniorer som är stillasittande är stor. 

– Vi har hjälp från anhörigstödet via kommunen, som vid hembesök försöker få seniorerna att komma till Balansskolan. Men det är inte alltid patienterna tar sig för att komma till oss, utan det kan ta fem gånger innan de överväger att testa. Vi hoppas på att till slut kunna få stöd från vårdcentralerna och att de kan se mer åt vårt håll, säger Ann-
Sophie Holgersson.

Kursen är uppdelad på tre tillfällen där man lär sig mer om fysisk aktivitet. Den inleds med föreläsning om kost, boendemiljö och olika typer av hjälpmedel som kan förebygga fallolyckor. Deltagarna får sedan testa olika balansövningar som kan göras var som helst och när som helst. 

– Vi har en del gästföreläsare från landstinget som är specialiserade inom vissa områden. Till exempel föreläser dietister om kosten och hur seniorer kan förhålla sig till maten för en hälsosammare och förebyggande livsstil. Jag som är fysioterapeut föreläser en del om riskbilder, förebyggande övningar och miljö, säger Ann-Sophie Holgersson.