FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Avgift kan tas ut även
för digitala handlingar

Nacka 10:22 | 01 maj 2019

Det ska kosta att begära ut handlingar i digital form från Nacka kommun. Enligt ett förslag ska de första nio handlingarna vara gratis, men den tionde kosta femtio kronor och varje handling utöver det två kronor styck.

Tidigare har bara handlingar i pappersform varit avgiftsbelagda, men de nya reglerna utgår från att handlingar i stor utsträckning är digitala i dag. Avgiften föreslås gälla per sida om material måste skannas in, och per handling om materialet redan finns digitalt i kommunens system.

Att läsa handlingar i kommunens lokaler ska vara avgiftsfritt, men om så mycket handlingar begärs ut att personalen inte hinner hantera dem under ordinarie arbetstid, ska kommunen ta ut en avgift på 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Nacka utgår bland annat från regler som i dag gäller inom landets domstolar. Beslutet ska slutligen tas av kommunfullmäktige.