FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Åtgärdsplan tas fram
efter barnmisshandeln

Nacka 13:35 | 09 april 2019

Efter att det framkom att ett barn inte omhändertogs, trots att hans föräldrar är åtalade för misshandel av honom, går kommunen nu igenom allt skriftligt material i ärendet. Man ska även intervjua både medarbetare och chefer.

NVP berättade i fredags om att socialtjänsten i Nacka missade att omhänderta en pojke, trots att hans föräldrar åtalats för att ha misshandlat honom. Först när pojkens skola slog larm om att han var blåslagen vidtog kommunen åtgärder.

Av kommunens lex Sarah-rapport om händelsen framgår att det även tidigare funnits misstankar om att föräldrarna slagit pojken. Men Caroline Andréasson, chef för Nackas barn- och familjeenhet, kan inte svara på vad det rör sig om för tidigare misstankar, eller om kommunen vidtagit några åtgärder för barnet tidigare. Hon kan heller inte tala om hur lång tid det gick mellan det att åtalet väcktes och omhändertagandet.
– Vi kan inte ge ytterligare information med hänsyn till sekretess och till enskilda personer, säger hon.

Hur jobbar Nacka kommun vidare med lex Sarah-ärendet?
– En åtgärdsplan med diverse aktiviteter påbörjas omgående. En del i åtgärdsplanen är att gå igenom samtligt skriftligt material i ärendet och genomföra intervjuer med medarbetare och chefer. Åtgärdsplanen är klar i sin helhet när lex Sarah-utredningen är sammanställd och slutförd, säger Caroline Andréasson.

Kommer detta att få några konsekvenser för hur ni arbetar med liknande ärenden?
– Vi kommer att dra slutsatser kontinuerligt under tiden lex Sarah-utredningen pågår och vidta de åtgärder som behövs, så snart vi uppmärksammar brister.

Härnäst ska en lex Sarah-utredning lämnas in till Inspektionen för vård och omsorg, vilket ska ske inom två månader.