Nej till återvinning av pappershanddukar

FOTO: NVP arkiv
Nacka Publicerad 09:59, 22 augusti 2019

”Förutsättningar saknas.”

Återvinn pappershanddukar i alla kommunens verksamheter. Det föreslog Miljöpartiet i en motion i våras.
Nu har tjänstemän på kommunens miljöenhet utrett förslaget och kommer fram till att det i dagsläget saknas förutsättningar att införa pappershandduksåtervinning då det, för kommunen, skulle innebära ökade transporter och svåröverskådliga ekonomiska konsekvenser.
Förslaget är dock, menar tjänstemännen, intressant eftersom det är viktigt att sänka koldioxidutsläppen och skriver att man avser följa utvecklingen inom området.

Enligt MP:s motion står pappershanddukar för upp till 20 procent av det brännbara avfallet på en normal arbetsplats — skulle pappershanddukarna återvinnas istället för att eldas upp skulle man minska avfallsmängden och samtidigt sänka koldioxidutsläppen med cirka 40 procent.