Nacka Publicerad 12:18, 26 mars 2021

• Tre med covid-19 avled förra veckan 

De senaste två veckorna har Nacka haft högst andel nya konstaterade covid-19-fall i länet. Antalet smittade har även ökat under de veckorna. Nu har trenden vänt, under vecka 11 konstaterades 353 nya fall, 100 färre än vecka 10. 
Även i Värmdö konstaterades färre fall. 110 smittade vecka 11 mot 148 vecka 10. 

Totalt tre smittade personer avled under förra veckan — två i Nacka och en i Värmdö. Totalt har 155 Nackabor och 68 Värmdöbor med smittan avlidit. Av dem bodde 118 respektive 52 på ett särskilt boende eller hade hemtjänst.

I Nacka har totalt 7 045 personer fått första vaccindosen. 1 260 har även fått andra. I Värmdö har 3 200 fått dos ett, 303 även dos två.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x