Nacka Publicerad 14:05, 12 oktober 2020

• Ytterligare en del av vägen smalnas av

Från och med i dag, måndag, stängs ytterligare körfält av på Vikdalsvägen i höjd med Nacka Forum.

Det gäller den sista sträckan, mellan Griffelvägen och Skvaltans väg, där nu endast ett körfält i vardera riktning är öppet. Orsaken är att tunnelbaneprojektets arbetsområde för arbetet med ledningsomläggningar har utökats.

NVP har tidigare berättat om avstängningarna på Vikdalsvägen. I september stängdes delar av vägen av, på grund av tunnelbane- och bostadsbygget i området. Följden blev till en början långa köer.

Nu varnar kommunen för att den nya avstängningen kan leda till en ännu kärvare trafiksituation och att det finns risk för ökade köer, särskilt för trafik i södergående riktning och på avfartsrampen från Värmdöleden upp mot Forum.

– Just nu är det en tuff trafiksituation på flera platser i Nacka. I centrala Nacka är det extra märkbart med flera projekt som pågår parallellt sedan en tid tillbaka. Tyvärr är det ibland svårt att undvika när det finns olika beroenden som är en förutsättning för det fortsatta byggandet, säger Ulrika Haij, enhetschef på trafikenheten i Nacka kommun, i ett uttalande på kommunens hemsida.

Hon förklarar vidare att trafiksituationen ofta är kämpigast första veckan, innan alla förstått hur de ska åka.

– Men det kan också ta längre tid. I den mån det går kommer vi att genomföra trimningar och förbättringar om det behövs för att få trafiken att flyta bättre.

Region Stockholm, som utför ledningsarbetet inför tunnelbanebygget, rekommenderar trafikanter att om möjligt välja en annan väg än Vikdalsvägen i högtrafik. Ledningsarbetena beräknas vara klara i början av nästa år.

De trafikpåverkande arbetena på Vikdalsvägen beräknas pågår fram till sommaren 2021.