FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

Allt mer matavfall samlas in

Nacka 13:26 | 05 februari 2019

Mängden matavfall som sorteras ut och samlas in ökar stadigt i Nacka. Men fortfarande är det en bra bit kvar tills kommunen når det nationella målet kring matinsamling.

Förra året sorterades 28,6 procent av allt matavfall i Nacka. Det innebär att över 400 ton matrester samlats in och omvandlats till biogas och biogödsel.

Sedan insamlingen påbörjades 2011 har andelen aldrig varit större, och bara under 2018 ökade utsorteringen med 3,6 procentenheter.

Men det betyder samtidigt att Nackaborna slänger mer än hälften av matavfallet i de vanliga soporna, och det kommunala bolaget Nacka vatten och avfall AB, som ansvarar för kommunens avfallstjänster, vill skynda på utvecklingen för att komma närmare det nationella målet om att 50 procent av matavfallet ska samlas in år 2020.

Bolaget meddelar även att en ny matavfallsavgift på fem kronor per tömning infördes vid årsskiftet. Detta för att kostnaderna för insamlingssystemet ökat i takt med att abonnenterna blivit fler, och för att man vill öka förståelsen kring matsvinn. Bolaget framhåller nämligen att den största insatsen för miljön är att minska mängden ätbar mat som slängs.