Nacka Publicerad 08:01, 31 december 2022

• Stor energibesparing

Nacka kommer att snabba på bytet till led-lampor i gatubelysningen. 
31 miljoner planeras avsättas för första kvartalet 2023. Målet är att byta 10 000 armaturer — vilket ska ge en energibesparing på 35 procent.

Cirka 51 miljoner behöver avsättas för att höja andelen från 57 till 95 procent led-lampor i Nackas gatubelysning. 
20 miljoner är redan avsatta för projektet 2023, men nu har natur- och trafiknämnden beslutat att söka ytterligare 31 miljoner för att kunna snabba på bytestakten och bli färdiga med målet 95 procent led-lampor redan 2024 istället för 2030.

Bakgrunden är att EU gått ut med en uppmaning att sträva efter att minska efterfrågan på el med minst tio procent. Genom att byta ut 10 000 armaturer inom gatubelysningen till led-lampor räknar trafikenheten att man minskar elförbrukningen med 35 procent.

Det var nämndens avgående ordförande Hans Peters, C, som yrkade till bifall för tjänstemännens förslag, och både M och NL instämde.

MP:s Joel Lallerstedt skrev i sin protokollsanteckning: 
”Vi tycker att det är väldigt positivt att kommunens prioriterar reinvesteringsprojekt av gatubelysning för energisnålare och mer driftsäkra anläggningar. Men MP vill också att kommunen identifierar lämpliga gång- och cykelstråk där utom-husbelysningen utrustas med rörelsesensorer”.

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x