30 miljoner till Järlasjön från Naturvårdsverket

FOTO: NACKA KOMMUN
Nacka Publicerad 10:57, 22 juni 2020

• Vattenkvalitén ska förbättras

Nacka kommun har fått 30 miljoner från Naturvårdsverket för att förbättra vattenkvaliteten i Järlasjön.

Av de 69 miljoner som Nackas stadsledningskontor räknat med för att förbättra vattenkvalitet i form av skärmvattenbassäng, om fällning för att binda fosfor och en skyfallsbassäng vid Kyrkviken, har kommunen fått de 30 miljoner man ansökt om av Naturvårdsverket.

–      Jag är mycket glad för att Naturvårdsverket bekräftar och stödjer vårt arbete för att förbättra Järlasjöns vatten för Nackaborna. Pengarna kommer att användas till två av våra mest prioriterade dagvattenprojekt, säger Naacka kommuns dagvattenspecialist Agata Wehlin.

De nya pengarna från Naturvårdsverket ska användas till att minska utsläpp av mikroplaster och andra dagvattenföroreningar, genom en skärmbassäng (14 miljoner) och en dammanläggning  i Kyrkviken (15,6 miljoner).

Projektet med att anlägga fördamm, våtdamm, infiltrationsyta och en torrdamm i Kyrkviken ska påbörjas redan i augusti.