FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Det gamla Näckenbadet (på bilden) planeras rivas under nästa år. Den nya simhallen beräknas stå klar på samma plats under hösten 2022.

150 miljoner billigare
om Nacka bygger själva

Nacka 10:02 | 28 maj 2019

Nacka kommun planerar att bygga den nya simhallen i Saltsjöbaden själv, för 200 miljoner kronor. Det kan göra att totalkostnaden för drift i 30 år minskar med 150 miljoner kronor jämfört med tidigare planer.

Det var förra året som Tagehus, som vunnit upphandlingen om att bygga och driva en ny simhall i Saltsjöbaden, drog sig ur projektet. För 495 miljoner skulle en ersättare till det uttjänta Näckenbadet komma på plats, men Tagehus kunde inte ro iland det man åtagit sig.

Efter nya utredningar har Nackas fastighetskontor nu kommit fram till att det bästa alternativet är att kommunen själv bygger och förvaltar simhallen.

– Simhallen ska bli likadan som tidigare. Skillnaden blir att vi som kommun kan påverka mer av öppettider och hur den används om vi själva äger den, säger Peter Skogberg, chef på enheten för bygg och anläggning.

Bassängen planeras vara 25 meter lång och ha sex banor, samt en kombibassäng med höj- och sänkbar botten, samt en småbarnsbassäng.

Tjänstemännen har tittat på olika lösningar för drift, förvaltning och tillgänglighet i andra kommuner.

– Vi har tittat på vad man har för typ av verksamhet och hur det blir så mycket nytta för skattepengarna som möjligt, säger Peter Skogberg.
Kommunen räknar nu med att totalkostnaden, jämfört med det tidigare förslaget, kan bli i storleksordningen fem miljoner kronor lägre per år.

– Bygget beräknas kosta 200 miljoner kronor och totalkostnaden för bygge och drift i 30 år beräknar vi till 450 miljoner. Det ska inte jämföras med Tagehus anbud, för de hade räknat med förutsättningar som inte fanns, säger Peter Skogberg.

M: Förslaget en rimlig lösning
– Kostnaden för badet kommer totalt sett att bli lägre, men kommunen gör investeringen. Vi kan låna pengar till lägre ränta än en privat aktör. En privat aktör behöver också säkra upp för ekonomiska risker, som att en reningsanläggning går sönder. Som ägare tar kommunen ett helhetsansvar och behöver endast betala de faktiska kostnaderna, säger Peter Skogberg.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, tycker att förslaget är ”en rimlig lösning nu.”
–  Vi prövade en annan modell och den klarade inte marknaden av.

Vad tycker du om att kommunen kan spara 150 miljoner kronor jämfört med den tidigare lösningen?
– Det kan tyckas bra och vi kan hoppas att det blir så. Å andra sidan har kommunen inte byggt någon simhall på 50 år och det finns en risk i det. Simhallar blir ofta dyrare än man tänkt sig, för det är svårt med fuktrelaterade frågor. Det ville vi säkra bort i den tidigare lösningen.

Kritik från oppositionen
MP och S invänder nu mot planen och anser att simhallen bör placeras i Fisksätra istället.
– Nacka säger nej till fler bostäder i Saltsjöbadens centrum, samtidigt som det ska byggas mer bostäder i Fisksätra, som dessutom kan få 500 elever i en ny skola. Så det blir fler människor som kan dra nytta av en simhall om den ligger i Fisksätra, säger oppositionsråd Sidney Holm, MP.

– Nu när marknaden kommit fram till att det inte blir ett hållbart bygge på den angivna platsen vill Alliansen flytta risken till skattebetalarna, säger S oppositionsråd Khashayar Farmanbar, som hela tiden ansett att det bästa vore om kommunen själv bygger och äger simhallen. 

Mats Gerdau konstaterar att platsfrågan redan är avgjord av fullmäktige.
– Det finns bygglov i Saltsjöbaden. Ska man göra något i Fisksätra tar det längre tid och det kommer att kosta mer.

Khashayar Farmanbar menar att alla skattepengar som förgäves gått till utredningar och upphandlingar av Näckenbadet hade kunnat gå till annat redan från början:

- Marken som Alliansen vill bygga simhallen på är sankmark och en vanlig bassäng riskerar att implodera på grund av vattentrycket i marken. Hur man än vrider och vänder på det blir det inte billigare att bygga just simhall på den platsen. Vi vill utveckla Näcken med fler sporter.

Simhall planeras också i Orminge

Den planerade Myrsjö simhall ska enligt planen byggas och drivas på samma sätt som den i Saltsjöbaden.
– Den ska tas fram parallellt, så att vi får två anläggningar som speglar varandra och som kan dra lärdomar av varandra och förvaltas tillsammans. I Myrsjö pågår
planarbete med placeringen av hallen. Hur lång tid den kan ta vet vi inte. Vi avvaktar det här politiska beslutet, säger Peter Skogberg.

Näckenbadet planeras rivas nästa år.