FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Allmänkirugrin på Nacka sjukhus har lagts ned, som NVP tidigare rapporterat. Men nu har SLL har SLL och Aleris kommit överens om att återbesök efter operationer som genomförts i Nacka ska ändå ske på Nacka sjukhus.

... och återbesök efter
operationer blir kvar

Nacka 08:00 | 17 december 2018

De patienter som opererats på Aleris specialistvård på Nacka sjukhus får göra sina återbesök på sjukhuset, trots att allmänkirurgiverksamheten stannat av.

Efter beskedet om att allmänkirurgin på Nacka sjukhus skulle läggas ned beslutades att patienterna som var inplanerade på nybesök skulle återremitteras till primärvården och operationspatienter skulle tas över av vårdaktören GHP Kirurgkliniken på Sophiahemmet.
Vart de patienter som redan hade opererats och väntade på återbesök skulle ta vägen var dock oklart. 

Nu är det klart att återbesöken kommer att göras på Nacka sjukhus, i Aleris regi. 
– Tillsammans med SLL har vi kommit fram till att återbesöken kommer bli hos Aleris i Nacka. SLL har gått oss till mötes och förlängt vårt avtal, säger Aleris kommunikationschef Henrik Kennedy.

Totalt handlar det om cirka 500 patienter.