FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Reinhold, Reine

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
16 juli 2019

Sigfridsborgsskolan i Älta som den ska se ut när den är helt klar vid årsskiftet 2022-2023.

Så ska nya skolan
för 700 elever se ut

Älta 10:26 | 24 februari 2019

På måndag påbörjas bygget av nya Sigfridsborgsskolan i Älta.

Den nya skolan, som byggs på där Sigfridsborgsskolan står i dag, ska rymma 700 elever på låg- och mellanstadium. Sommaren 2021 rivs den gamla skolan och bygget av en ny sporthall i anslutning till skolan påbörjas. 

Om allt går enligt planerna startar undervisningen i den nya skolan hösten 2021. Sporthallen beräknas stå klar till årsskiftet 2022-2023.