S vill dämpa fart på Ältavägen

Älta Uppdaterad 14:40 15 april 2019

S i Nacka föreslår hastighetsdämpande åtgärder på Ältavägen.

Sätt in hastighetsdämpande åtgärder på Ältavägen — och utred framtidens trafiksituation i Älta. De förslagen framförs av Socialdemokraterna i en nyskriven motion. Partiet skriver att Ältavägen är hårt trafikerad och att få bilister respekterar 30-skyltarna vid Älta skola. 

  • NVP