Omtag möjligt för kulturknut

Älta Uppdaterad 09:51 21 maj 2019

Meningarna går isär om resultatet av ett stormöte i Älta om en framtida kulturknut, bibliotek och fritidsgård i Älta centrum. Föreningar tycker sig nu få större inflytande över processen. Men att få större lokaler kan kräva en kraftsamling.

Samtliga partier hade bjudits in till mötet för att ge sin syn. Älta kulturförening anser att de lokaler som nu planeras blir en försämring och vill att bibliotek, kulturlokaler och fritidsgård byggs ihop för att skapa samordningsvinster.
– Alla partier sa ja till att ta ett omtag. Det är väldigt roligt. Det känns som demokrati mellan valen och vi föreningar ska få större inflytande i processen, det tycker jag att vi fick ett löfte om, säger initiativtagaren Martha Bengtsson. 
– Ett förslag skulle lagts fram i höst, men nu krävs det omarbetning. Representanter från kulturföreningen, föreningsrådet och företagarföreningen ska träffas och diskutera i en arbetsgrupp.

Inget skrivet i sten
Enligt kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, har det dock inte skett någon förändring:
– Jag försökte förklara planprocessen och ett förslag kommer att komma ut i höst. Den skiss som finns är inte skriven i sten. Hur lokalerna ska utformas kommer de att kunna ha inflytande över, som entréer och väggar. Men de vill ha större lokaler än idag och lokaler där de ligger idag, men det går inte eftersom lokalerna ska rivas.

Mats Gerdau ser också möjligheter till samutnyttjande av lokaler i och med den nya Stavsborgsskolan som ska byggas.
– Som den kommer att vara utformad kan lokaler hyras ut till föreningar och till kultur, så att man kan utnyttja lokaler. Kulturföreningen ville ha allt i centrum. 

Positiv stämning
Bosse Ståldal, som dels företräder NL, dels  länge har drivit Boo Folkets hus, tolkar dock mötet som att föreningarna nu får lite större inflytande: 
– Ja, jag upplever det så. Det var en positiv stämning bland politikerna och man var beredda att lyssna. Men jag kan inte lova något. Det finns en tvångströja i form av ett beslut att lokalerna inte ska bli större. Ältaborna måste mobilisera krafterna ordentligt, nu. Då kan man driva fram ett omtag. Älta kommer att växa och då tycker jag att det förslag som legat är alldeles för snålt tilltaget.

– Att få ihop bibliotek, kulturlokaler och fritidsgård kan ge stora fördelar vad gäller samutnyttjande vid olika tider på dygnet.