Älta Publicerad 13:28, 13 oktober 2021

• Nya Älta centrum ska vara klart 2026 • ”Nödrop” skickat till politiker

Detaljplanen för nya Älta centrum har vunnit laga kraft. Men vägen dit har varit kantad av protester. I samband med att planen gick igenom skickade ”Ältagruppen” ett nödrop till politikerna i kulturnämnden. 

Ungefär 950 nya bostäder, förskola, äldreboende, verksamhetslokaler och ett bibliotek och kulturhus. Det är några av delarna i detaljplanen för nya Älta som vann laga kraft den 6 oktober. 
– Den nya centrummiljön blir mer utåtriktad och tillgänglig och bättre sammankopplad med sin omgivning med mer service och liv mellan husen. Det nya torget med sina gröna inslag är helt enkelt en kvalitetshöjning, säger Nackas stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm i ett pressmeddelande.

Protesterna mot det nya centrumet har varit högljudda. ”Ältagruppen” — med företrädare för biblioteket, kulturföreningen, Älta föreningsråd — har framför allt varit kritiska till kulturhusets och bibliotekets storlek och utformning. De har bland annat ansett att det borde vara större och att utformningen förtar upplevelsen av ett sammanhållet kulturhus.

Ältagruppen har skickat ett ”nödrop” till samtliga gruppledare i kulturnämnden. I skrivelsen vill de ”uppmärksamma på att det förslag som tagits fram har stora brister och — framför allt inte alls svarar upp mot visionen om ett levande kulturhus och en attraktiv mötesplats för nuvarande och kommande Ältabor.”
Kommunfullmäktige antog detaljplanen i oktober förra året. Den överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog och avvisade överklagandena i mars 2021. Inte heller mark- och miljööverdomstolen tog upp överklagandet.

Det nya centrumet beräknas vara klart 2026.


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x