Nedläggning väntar för seniorcenter Älta

FOTO: CHARLOTTA WESTLING
Älta Publicerad 15:40, 17 oktober 2019

• Miljonvite har länge hotat boendet • Anställda kommer att förflyttas till något av kommunens andra boenden

Ett miljonvite har länge hotat seniorcenter Älta. Men istället för att åtgärda bristerna kopplade till kravet föreslås nu en avveckling av äldreboendet. 

I flera år har ett viteshot på en miljon kronor vilat över Nacka seniorcenter Älta. Enligt en dom från Arbetsmiljöverket, meddelad våren 2017, får kommunen inte bedriva omvårdnadsarbete i lokalerna efter den 1 oktober 2020 om inte brister i arbetsmiljön åtgärdades. Kravet har varit att arbetsutrymmet vid toaletter och hygienutrymmen på seniorcentret ska utökas till minst 0,8 meter.

Kommunen har överklagat beslutet tre gånger — senast den 1 oktober, då till Högsta förvaltningsdomstolen.
Men vid veckans sammanträde för kommunstyrelsens verksamhetsutskott presenterades en annan lösning — att lägga ner boendet.
Förslaget ska behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober. Om avvecklingen klubbas kommer boendet drivas som längst till och med april 2020.
Under den perioden måste alla 14 boende på seniorcentret, som består av totalt 18 lägenheter, välja nytt boende.

Tidigare i veckan hölls ett möte med boende och anhöriga. Där redogjorde Karin Kollberg, affärsområdeschef för äldreomsorgen inom Välfärd samhällsservice, för bakgrunden till förslaget. Enligt Karin Kollberg finns flera faktorer.
Arbetsmiljöverkets krav nämns som en av anledningarna. Att lokalerna inte är ändamålsenliga för verksamheten är en annan.
”Utformningen av lokalerna begränsar kundernas rörelsefrihet och möjligheten till utevistelse, vilket vi kan se bekräftas av svaren i kundundersökningen 2019”, skriver kommunen på sin hemsida.
”Det har gjorts flera försök till utveckling och effektivisering av verksamheten, men förutsättningarna för att bedriva ett modernt särskilt boende för äldre med bibehållen god kvalitet och ekonomi är dåliga”, skriver kommunen vidare.

Alla anställda på seniorcenter Älta ska få behålla sin anställning, men kommer att förflyttas till något av kommunens andra seniorcenter.