FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magdalena, Ma...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
22 juli 2019

Miljonvite hotar äldreboende
– kommunen överklagar

Älta 09:19 | 27 september 2018

Nacka riskerar en miljon i vite om inte arbetsutrymmet på ett av kommunens äldreboenden utökas. Kommunen protesterar och har överklagat beslutet — för andra gången.

I maj förra året beslutade Arbetsmiljöverket att före-lägga Nacka kommun med vite om en miljon kronor ifall arbetsutrymmet vid toaletterna och hygienutrymmen på Seniorcenter Älta inte utökas till minst 0,8 meter senast 1 oktober 2020. 

Vid en inspektion av boendet i november 2015 konstaterade Arbetsmiljöverket att det fanns brister i arbetsmiljön och ålade kommunen att åtgärda dem. Men vid ett uppföljningsbesök i mars 2016 kvarstod bristerna. Arbetsmiljöverket beslutade i maj 2017 om att utdöma vite ifall kommunen fortfarande utförde omvårdsarbete i lokalerna efter den 1 oktober 2020.

Kommunen överklagade beslutet till förvaltningsrätten och yrkade att förbudet skulle träda i kraft först 2023 — bland annat för att nya lokalerw ska stå färdiga då. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och skrev bland annat att ”en arbetsgivare är skyldig att vidta alla åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall”.

Nacka kommun har nu överklagat förvaltningsrättens avslag.

I Värmdö fanns ett liknande ärende som rörde Gustavsgården. Det resulterade i början av förra året i att äldre under ombyggnationen tvingades bo i containrar — en lösning som uppmärksammades av många medier i hela landet.