Kritik mot planer
på nytt centrum

Älta Uppdaterad 10:00 30 april 2019

I Älta sjuder det av missnöje över planerna på ett nytt bibliotek, nytt kulturhus och ny fritidsgård. Lokalerna kommer inte att hänga ihop och skapa utlovade mötesplatser, enligt en rad föreningar. Nästa vecka vill man att politikerna i Nacka förklarar sig.

Centrumet i Älta ska få många nya bostäder och dagens centrum ska bli ett bostadskvarter. Det innebär att biblioteket, Älta kulturknut och fritidsgården får nya lokaler. Men det förslaget får kritik.

– Det kommer inte att finnas någon öppen inomhusmiljö som knyter ihop enheterna, där man till exempel kunde ha ett fik och som kunde fungera som mötesplats. Biblioteket får inte mer utrymme, säger Martha Bengtsson i Älta kulturförening.

– I kulturhuset blir det sämre disponerat. Det hamnar i källarplan bakom gamla centrum, får inget dagsljus och får entré från en sidogata. Det får bara en stor scenlokal men sämre mötesrum och plats för andra aktiviteter. Det bygger helt på att man bara ska konsumera kultur. Det är en död och förlegad syn på kulturen.

Omkring 600 personer har hittills ställt sig bakom åsikterna i en namninsamling. Man vill att de tre verksamheterna placeras tillsammans och ges en gemensam entré mot nya Älta torg, en inspirerande och fantasifull arkitektur som bjuder in till möten samt ett kafé som kan fungera som ett nav och mötesplats.

Ny granskning i höst
Nästa torsdag, den 9 maj, håller Älta föreningsråd ett öppet möte om frågan där allmänhet och politiker kan diskutera. Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, är en av de politiker som ska närvara:

– Jag tycker att de är lite för tidigt ute. Nu pågår det ett detaljplanearbete om centrumet. Man har tagit in synpunkter och arbetar fram ett nytt förslag. Det har inte gjorts någon sammanvägning av intressen ännu. De skisser som finns är inte något fastslaget utan just skisser. I programmet 2015 sa vi att vi ska göra om dagens ganska tråkiga centrum.

Att behålla inomhuscentrumet är för sent att göra.
– Syftet är att göra centrumet bättre. Lokalerna har ingen förbindelse i dag och vill de hyra mer lokaler ska de ha möjlighet till det. Det ska också bli en ny skola ett par hundra meter bort, med lokaler som ska kunna användas till kultur, säger Mats Gerdau.

Detaljplanen ska förtäta centrumet, som flyttas mot Ältavägen och ett nytt torg skapas, med plats för bland annat handel och serveringar. Ett par hundra meter av Ältavägen ges en mer stadsmässig karaktär.

Samråd om planerna hölls för ett drygt år sedan. När kommunen sammanställt synpunkter och bearbetat planförslaget, ställs detta ut för granskning, förmodligen i höst.

– Vårt direktiv från politiken är att lokalerna för bibliotek, kulturhus och fritidsgård ska vara ungefär så stora som de är i dag. När detaljplanen ska ut för granskning i höst kommer det inte att finnas skisser för hur lokalerna ska vara disponerade. I detaljplanen styrs bara centrum och kultur- och fritidsverksamhet, inte exakt placering av de olika verksamheterna. Det blir en separat process mellan hyresgäster, Wallenstam och i dialog med politiken att avgöra hur lokalerna ska se ut, säger projektchef Helena Fältén på Nacka kommuns planenhet.

  • Lennart Spetz