Älta Publicerad 10:01, 16 oktober 2020

• Förslag om återremiss röstades ner

Under kommunfullmäktige förra måndagen var frågan om Älta centrumkvarter detaljplan uppe för beslut, efter det hade minoritetsåterremitterats och ändrats något, under hösten.

Det blev en lång och het debatt i fullmäktige och det yrkades ånyo på återremiss, men eftersom majoriteten förordade kommunstyrelsens förslag till detaljplan, och exploateringsavtal, är det nu avgjort, med voteringssiffrorna 37 ja, åtta nej och med 16 som avstod att rösta.