Förslag: Stäng Ältavägen för ”obehöriga”

Mycket trafik på Ältavägen. FOTO: JENNY FREJING
Älta Publicerad 14:31, 05 oktober 2022

• ”Olämpligt” med genomfartsled i Nackareservatet

”Biltrafiken på Ältavägen genererar mycket buller och avgaser vilket kraftigt försämrar reservatets naturvärden och rekreationspotential.” Det skriver en man i ett medborgarförslag till Nacka kommun.

Han föreslår att vägen stängs av för ”obehörig” biltrafik och istället bara är öppen för linjetrafik, cyklister och ”behörig” trafik.

”I dag använder många bilister området som genomfartsled vilket jag anser vara direkt olämpligt i ett naturreservat”, skriver han och föreslår att förbudet ska gälla mellan Nacka Handelsträdgård och korsningen Ältavägen/Hämplingevägen.

Förslagsförfattaren föreslår till att börja med en testperiod så att man sedan kan utvärdera ifall åtgärden ska bli permanent.

Anna-Karin Blom


 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x