FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magdalena, Ma...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
22 juli 2019

Mats Lundqvist vid den häck han gärna hade ansat själv.

"Det är som att kommunen får göra vad de vill"

Älta 08:01 | 22 oktober 2018

”Ansa din häck”. Det var uppmaningen i brevet som Ältabon Mats Lundqvist i somras fick från Nacka kommun. Han hade två veckor på sig, men fyra dagar senare hade kommunen redan tagit saken i egna händer och jämnat häcken med marken.

Den 5 juli fick Mats Lundqvist ett brev där han ombads att ansa häcken vid tomtgränsen som vetter mot Älta Idrottsväg för att den inte skulle skymma sikten. Enligt brevet, som inte var daterat, skulle det var gjort inom två veckor — annars skulle kommunen ”vidta lämpliga åtgärder”. 
Men Mats Lundqvist hann inte ta tag i ansningen själv. Fyra dagar senare, den 9 juli, var arbetet i full gång. 

Närmast vägen hade Mats Lundqvist en häck som jämnades med marken. Innanför hade han en bokhäck som ansades kraftigt. 
– Att en 18 år gammal häck är borta är ju sorgligt i sig, men att de inte säger till innan de kapar tycker jag är dåligt. Jag känner mig lite påkörd, övertrampad. Som att kommunen får göra vad de vill. Jag gavs ju inte ens chansen att göra det själv, säger Mats Lundqvist. 

Lantmäteriet får avgöra
Han motsätter sig inte att ansning var nödvändig. Brevet från kommunen var snarare en ”spark i baken” för att få det gjort, menar han. 
– Jag hade gärna sett att fått möjlighet att göra det själv. Man har ju inte heller tagit hänsyn till hur man ska ansa bokhäcken.

Mats Lundqvist anser även att tomtgränsen går längre ut än vad kommunen uppger. Han har bett om att få ta del av uppgifter från Lantmäteriet om var gränsen går.

Enligt Mariana Becker, parkförvaltare i Nacka kommun, har en beställning om utsättning av tomtgränsen gjorts.
– Då Lantmäteriet inte ser detta ärende som högprioriterat kan det ta ett par månader. 

Hon bekräftar att arbetet utfördes innan det gått två veckor. 
– Tyvärr blev det ett missförstånd i kommunikationen mellan beställare och utförare i detta fall och arbetet utfördes några dagar innan tidsfristen hade gått ut, säger hon.

Växter ska inte skymma
På frågan om Mats Lundqvist kan få någon form av ersättning svarar Mariana Becker:
– Möjligen kan någon typ av klängväxt planteras mot stödmuren eftersom utrymmet är så smalt, något som fastighetsägaren inte håller med om. Därför inväntar vi nu utsättning för att hitta en acceptabel lösning på ärendet.
Hon tillägger:
– Kommunen ser över hanteringen av denna typ av ärende, så att det ska bli tydligare för medborgarna vad som gäller och när senast medborgarna ska ha utfört de åtgärder som är nödvändiga. Nacka kommun tar i dag inte ut några avgifter från medborgarna när kommunen måste genomföra beskärningsåtgärder av växtlighet som tränger in på vägar och kommunmark från privata tomter. Något som sker i andra kommuner och vilket kanske är mer rättvist mot de medborgare som sköter om sin växtlighet på sådant sätt att ingen olägenhet uppstår för omgivning och trafik.