Älta Publicerad 15:03, 17 september 2020

• Återremitterades av oppositionen — kräver större ytor för barn och kultur

Den nya detaljplanen för Älta centrum är fortfarande inte antagen. På kommunfullmäktiges möte i måndags skickades ärendet på minoritetsåterremiss av S, V, MP, NL och SD.

Det innebär att förslaget måste utredas ytterligare innan det kan komma upp till beslut igen i fullmäktige. S vill ändra planen på fyra punkter. Partiet vill ha ett bilfritt torg, större utemiljö för förskolan och större ytor för kulturen. Dessutom vill S planera om, så att solen når in till innergårdarna.

– Ett centrum kommer att stå i 50 till 60 år. Det är viktigt att det blir rätt. Därför ville vi ändra ärendet med de här punkterna, säger oppositionsrådet Khashayar Farmanbar, S.