Älta Publicerad 10:00, 21 oktober 2020

• Inspiration från England

Bänkar till minne av någon eller något, där Ältaborna kan vila trötta fötter på väg till affären. Det förespråkar en Ältabo i ett medborgarförslag till natur- och trafiknämnden.

Enligt förslaget skulle medborgarna vara med och finansiera bänken och på så sätt få ”dedikera” den till någon eller något. 
”Jag kan vara först utmed att delfinansiera en bänk till åminnelse av vår hund som inte längre är med oss”, skriver förslagsförfattaren, som uppger att hon tagit inspiration från England.
Hon tillägger att äldre Ältabor gärna sätter sig i busskurer för att vila, men att snyggt snickrade bänkar vore både trevligare och mer socialt.

Att låta Nackasnickerier tillverka bänkarna och därigenom göra produktionen lokal vore ett extra plus, tycker förslagsförfattaren.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x