FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Naemi, Naima

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
17 november 2018

Ledare

Hanna Bäckman

Ibland är det läge att
lyfta känsliga ämnen

Ledare 06:30 | 10 juli 2018

Visste ni att självmordslarm är bland de vanligaste orsakerna till polisutryckningar i Nacka och Värmdö? Bara förra året åkte polisen ut 234 gånger i Nacka och 91 gånger i Värmdö på olika misstänkta suicidärenden.

Nej, jag visste det inte heller. För det är inget som polisen, i vår dagliga kontakt med dem, talar om för oss, och det är heller inget som vi journalister brukar rapportera om.
Den här veckan gör vi ett undantag. Med avstamp i den dramatiska räddningsinsatsen i en sjö i Nacka nyligen, som polisen valde att själva informera om på bland annat Facebook, skriver vi om självmordslarmen.

Polisen brukar även vara försiktiga med att berätta för oss om ärenden som gäller våld i nära relationer. Vi skriver följaktligen inte heller om det ämnet särskilt ofta, förutom när våldet varit så grovt att det lett till döden, som i fallet med kvävningsmordet i Fisksätra förra sommaren.

I det offentliga samtalet hör man inte sällan att olika ämnen är tabubelagda och att ”vi måste våga prata mer om” den eller den företeelsen. Det kan väcka en viss irritation hos mig, eftersom jag ofta tycker att det pratas vitt och brett om alla dessa tabubelagda ämnen. Men det ligger såklart ändå en sanning i påståendet; Människor duckar gärna för det som är lite jobbigt.

När det gäller rapportering om självmord och våld i nära relationer finns det samtidigt en mycket viktig aspekt att som journalist ta hänsyn till: Den personliga integriteten. Det handlar ju om utsatta människor, och det sista de behöver är kanske att läsa om sig själva i tidningen, även om de är anonymiserade.

Så vi kommer att fortsätta att vara sparsamma med publiceringar som rör dessa känsliga frågor. Men ibland kan det vara motiverat att lyfta ämnena. Och då kommer vi att skriva.