Valborgsfirande i skymundan

Krönika Uppdaterad 07:09 30 april 2019

I kväll firar vi inte bara Valborg utan också Polarna som i 30 år bidragit till att göra Värmdös kvällar säkrare genom att förebygga bråk och fylla bland tonåringar.

Polarna samlar unga vuxna i åldern 18-20 år som tillsammans med arbetsledare patrullerar nätter där ungdomsfestligheter riskerar att spåra ut. Att Polarna själva är unga är fördelaktigt av två skäl: Dels eftersom de har egen färsk kännedom om var festerna äger rum, dels eftersom de har naturlig auktoritet för högstadie- och gymnasieungdom. Det är bara att relatera till sin egen ungdom och minnas hur respekten för de som var några år äldre var betydligt större än för nattvandrare i föräldrars ålder, vars reprimander kunde uppfattas som överförmynderi och i värsta fall få motsatt effekt. (Nattvandrarna bidrar dock givetvis också till tryggare nätter och är värda alla sympatier!)

Vi på NVP uppmärksammar Polarnas 30-årsjubileum genom att följa dem genom Valborgsnatten. Och det är ingen mindre än undertecknad och fotograf Jenny Frejing som tilldelats uppgiften.

Ett spännande uppdrag. Visserligen är jag inte Värmdöbördig, men även jag har varit ung och firat Valborgsmässoaftnar, och det ska bli intressant att jämföra mina erfarenheter med de som jag senare detta dygn kommer att möta i Värmdönatten.

Jag anar att skillnaderna är stora. Vad gällde traditionella festnätter (Lucia, nyår, Valborg och midsommar) bestod min ungdom av idel besvikelser. Det gäng som jag ingick i ansågs alldeles för töntigt för att beredas tillträde till de utvaldas skara, vilket var en rättvis analys av vår status.

När andra på rasterna snackade hångelerfarenheter kretsade våra diskussioner kring regeltolkningar i rollspel. Likväl var det som en oskriven lag att söka sig ut i festnatten dessa högtider.

Eftersom jag är uppvuxen i nordöstra Skåne, i Kristianstad, var Valborg liktydigt med festligheter i Åhus, vid havet. Vanligtvis hade vi i kompisgänget aldrig någon fest att ta vägen till utan styrde kursen på måfå mot detta Åhus med sina vindpinade stränder, där vi grillade nån korv, frös som fan, osäkert sökte oss till ungdomsdiscot Kantarellen och väl inne i lokalen positionerade oss i ett undangömt hörn och alltmer resignerat blickade mot det glada dansgolv vi inte ens i våra vildaste fantasier vågade ansluta till.

Slutligen uppenbarade sig den välsignade nattbussen som förde oss hem till pojkrummets helgd varpå tillvaron kunde återgå till det trygga och normala.

Jag anar som sagt att nattens upplevelser, där Polarna agerar lots, blir annorlunda. Polarnas ambition är att erbjuda trygghet och förhindra bråk och missbruk, varför vi kommer att söka oss mot nattens centrum, eller epicentrum.

Samtidigt kommer jag av sentimentala skäl att rikta ett öga mot festligheternas periferier, och om jag där upptäcker ett gäng som förläget stryker runt och skyggt blickar ner i marken kommer jag att känna starkt deltagande.

  • Ingemar Lundin