”Utgången står skriven i stjärnorna — oavsett resultat”

Krönika Publicerad 10:03, 31 augusti 2021

• NVP:s chefredaktör Hanna Bäckman om kommande folkomröstningen

”Vad är det vi ska rösta om?” Den frågan, framförd i förra veckans NVP av en Gustavsbergsbo, tror jag många Värmdöbor ställer sig just nu. Gustavsbergsbon lade till att besluten om skolorna och förskolorna redan är fattade. Och så kan man ju se det. 

Flera förskolor har redan lagts ner. Det mest uppmärksammade fallet var Farstaborg, som bara hann vara igång i ett par år innan de omkring hundra barnen fick skolas in på andra förskolor. Ytterligare några förskolor ska läggas ner, eller samlokaliseras med närliggande förskolor, som det heter på kommunsvenska.

Även i fallet Munkmoraskolan är besluten fattade. Skolan, som för andra gången på mindre än tio år föreslogs läggas ner, drivs vidare som tidigare, efter att den starka folkopinionen fick Miljöpartiet att vända.

Åter till den inledande undringen. Det raka svaret är att Värmdöborna på söndagens folkomröstning ska besvara frågan ”Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig dialog och gjort grundliga konsekvensanalyser?”. Svarsalternativen lyder ”ja”, ”nej” och ”avstår”.

Men oavsett utgång är politikerna enligt kommunallagen inte skyldiga att följa folkets vilja, då det rör sig om en rådgivande omröstning. Den kan med andra ord lika gärna ses som ett forum för att visa missnöje med eller stöd till de styrande politikerna, som en omröstning som ändrar på något konkret. 

2014 hölls en folkomröstning i samma fråga, efter att flera skolor i kommunen föreslagits läggas ner eller slås ihop. Resultatet blev att 75 procent av dem som röstade ville att kommunen skulle ta fram en ny skolorganisation, ihop med de berörda. 

Även den var rådgivande. Och något stort, över-gripande nytt beslut om en ny organisation för skolorna togs inte efter omröstningen. Kyrkskolan blev dock efter ett par år en F-6-skola, precis som många föräldrar önskat, och så sent som i våras blev Ekedals- och Kvarnbergsskolan återigen varsin skolenhet, efter att ha slagits ihop 2012.

Men Munkmoraskolan föreslogs förra året alltså återigen läggas ner — trots att en av slutsatserna i en rapport framtagen åt kommunen 2015 var att politikerna borde föra en nära dialog med föräldrar och personal på Munkmoraskolan om hur skolan ska organiseras.

Kontentan? Folkopinion kan ändra på saker i en kommun, på riktigt. Men vilket faktiskt resultat en rådgivande folkomröstning får i Värmdö, det står skrivet i stjärnorna. 


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x