Krönika Publicerad 10:08, 20 juli 2021

• NVP:s Hanna Bäckman om två älgars uppmärksammade död i två växande kommuner

Två, numera döda, älgar har skapat uppståndelse i både Nacka och Värmdö de senaste veckorna. 

Den ena hoppade, förmodligen uppstressad av trafiken, från Farstabron den 1 juni, efter att ha hamnat på fel sida viltstängslet. Därefter har dess kadaver legat i kvar i vattnet nedanför Tjustvik, som NVP har rapporterat om löpande sedan dödshoppet.

Den andra var en fjolårskalv som av Nacka kommun kallades social, som under några veckor uppehöll sig i villaträdgårdar och invid bilvägar i Ektorp med omnejd. Efter att samspelet mellan djur och människa skevat kände sig den ansvarige viltpolisen i Stockholmsregionen tvungen att beordra kommunens viltvårdare att avliva älgen.

I båda fallen har engagemanget från Nacka- och Värmdöborna varit stort — samtidigt som myndigheterna har stått tämligen handfallna inför naturens nycker.

Det tog över en månad för Värmdö att komma underfund med att det är de och inte markägaren JM som ska flytta älgkadavret från vattenbrynet, och i förra veckan kom kommunen sedan fram till att kroppen är så pass uppäten att den inte behöver flyttas alls.

Och Nackas viltvårdare hade ett sjå att förflytta fjolårskalven från bebyggelsen till skogen, och fick efter några dagar ge upp.

Det hjälper inte att ”halva Nacka ska vara grönt”, som kommunstyrelsen har slagit fast, när naturen och civilisationen krockar på detta vis.

Jo, sådana krockar har säkert förekommit i alla tider, oavsett stadsbygge, viltstängsel och höga vägbroar. Men nu börjar det bli märkbart för många Nacka- och Värmdöbor att de bor i kommuner som förändras.

NVP-läsaren Robban är en av dem som reagerat. Han har gjort om loggan för Nackas stadsbygge genom att byta ut de grönskande bilderna mot bilder på grus och betong från bygget av Nya gatan, och ersätta det tungvrickande nyordet ”naturbant” med det bokstavsmässigt snarlika men innehållsligt väsensskilda ”naturbantat”.

Samtidigt visar samrådsyttranden om nya översiktsplanen att många Värmdöbor oroas över bebyggelseutvecklingen i sin kommun.

Det är kritik och oro värd att ta på allvar av beslutsfattarna. 

Hanna Bäckman

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x