Krönika Publicerad 06:30, 07 januari 2020

• "Jag vet hur starkt engagemanget är i båda frågorna, och jag har dessutom själv fått ta emot klagomål om att vi rapporterat för sällan och för lite om dem." Det skriver NVP:s tillförordnade chefredaktör Hanna Bäckman om en decenniemiss.

Det är 2020 och dags att titta framåt och allt det där. Men jag måste inleda året med att backa ett par veckor, till förra decenniets sista skälvande dagar. 
Det var då vi publicerade vår stora sammanfattning av 2010-talet i Nacka och Värmdö. Den skulle ge en heltäckande bild av de tongivande nyhetshändelserna de senaste tio åren, och efter noggrann genomläsning tyckte jag och mina kollegor att detta uppnåtts. 

Men tji fick jag. Naturligtvis lyckades jag sjabbla bort en av de frågor som engagerat allra flest i Nacka de senaste två åren: Missnöjet med idrottsytorna i kommunen och bullerstriden vid Boovallen.
Hur kunde det ske? Tja, det var snärjiga veckor i december. Många tidningar under jul- och nyårsveckorna att planera och så sammanfattningen att påta ihop — något jag kaxigt tog på mig i höstas, utan att inse vilken arbetsbörda det krävde.

Sista veckan före jul hann jag nästan inget annat än att pussla med de sex fullmatade sidorna, hela tiden med en pockande känsla av att ha missat något viktigt. Och känslan visade sig alltså stämma. 
Att jag faktiskt hade tänkt ha med en bild från den stora manifestationen för Nackaidrotten spelar ju mindre roll. För när den inte fick plats, föll även själva nyheten bort.
Att jag till på köpet även tillfälligt hade glömt striden om det påstått bullrande fotbollsspelet vid Boovallen, den lokalnyhet som kanske fått störst medial riksspridning 2019, gör såklart inte saken bättre.

Ja, det var ju typiskt. Jag vet hur starkt engagemanget är i båda frågorna, och jag har dessutom själv fått ta emot klagomål om att vi rapporterat för sällan och för lite om dem.
Missarna gick följaktligen inte obemärkta förbi, utan kritiserades i Facebookgruppen Rädda Nackaidrotten, där det också antyddes att Nackas politiker hade med saken att göra (!). Även i mejlkorgen har kritik trillat in.

Härmed intygas att ingen dold agenda fanns — orsaken var en överhettad hjärna (eller, för att tala på blodfattigt mediespråk, den mänskliga faktorn). 
Nåväl. Vad lär vi oss av detta defensiva försvarstal? Jo, en glädjande sak: NVP har aktiva och kritiska läsare, som väntar sig mycket av oss. Uppenbarligen kan vi inte alltid leva upp till förväntningarna. Men — nyårslöfte — vi lovar att försöka!