Dyrt i längden att inte satsa på idrottsytor

Krönika Uppdaterad 06:30 11 juni 2019

Barn och ungdomar rör sig allt mindre, ett stillasittande som har fått och kommer att få framtida konsekvenser för såväl individ som samhälle, av såväl psykisk och fysisk som ekonomisk karaktär.

Det finns massor av skäl till detta, ett är anläggningsbristen, en fråga som är högst aktuell i Nacka (se sidorna 4–5).
Nacka är en stor kommun till invånarantalet. Men en liten till ytan. Sett till befolkningstäthet är den en av landets trängsta. Och trängre kommer den att bli.
Eftersom Nacka växer som få svenska kommuner krävs bostäder. För fler bostäder som ska fyllas med nyinflyttare krävs förstås ett större utbud kring handel och sociala platser, ett vettigt miljötänk samt institutioner för omsorg. Bland annat.

Men det krävs också en anständig anläggningspark för idrott, motion och aktivitet. 
I dag är den oanständig.
Jag har fått intrycket att många ledande politiker i Nacka sätter såväl idrotts- som hälsofrågorna högt på sina agendor. I teorin.

I praktiken är det svårare att ge de här frågorna företräde. Ekvationen är förstås svår. Att prioritera fotbollsplaner och handbollshallar för såväl bredd som elitidrott är mindre konkret intäktsbringande, mer långsiktigt, tuffare att försvara när det kortsiktiga trycket är kraftigt. Men ack så viktigt.

Organiserad idrott kan ha sociala utmaningar, passar absolut inte alla och är givetvis inte det enda sättet för barn att hamna i aktiv rörelse. Men den är på många sätt överlägsen som social barriär, hälsokur och individbyggare och måste kunna erbjudas.

Jag är ny på Nacka Värmdö Posten, sedan bara några veckor tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare. Taggad till tänderna inför mitt nya spännande uppdrag.
Jag är inte uppvuxen här utan 50 mil söderut, i halländska Falkenberg. Det är en liten stad till invånarantal, men en relativt stor till areal, och precis som under min uppväxttid finns i dag lyxigt många kvadratmeter idrottsyta per invånare.

När man snart ska bygga bostäder på gamla idrottsplatsen i Falkenberg så ser man till att större ytor än tidigare viks för en ny IP.

På många sätt orättvist att jämföra med Nacka som har mer än dubbelt så många invånare som Falkenberg, på en tio gånger mindre yta.

Men om Nacka ska vara en lika attraktiv kommun om 20 år som i dag, så måste kommunen kunna erbjuda betydligt mer på det här området.

Alternativet kommer bli för kostsamt.