Krönika Publicerad 09:58, 03 mars 2021

• "Jag kan tänka mig att ljudet av Saltsjöbanan för över 100 år sedan var som en välsignelse", skriver NVP:s Jalmar Carlson

Ni läsare i Nacka; blunda, lyssna.
Nej, det är aldrig helt tyst i vår hembygd. 

Värmdöleden, men också Värmdövägen och Saltsjöbadsleden, går som sår genom trakten. Inte sällan upphöjda längs Nackas höjder och utan bullerskydd. Samtidigt skramlar Saltsjöbanan fram, ofta i närheten av vatten, och Tyresövägen ger Älta en bra skur av buller.

Det har att göra med vindriktningar också. Vinden i Nacka, och i hela Svealand, kommer under merparten av dagarna från sydväst. Så hela Älta sveps in av Tyresövägsbuller, områden norr om Värmdöleden av motorvägsbuller, alla norr om Saltsjöbanan, även i Lännersta, av tågskrammel.
Att det låter är ett tecken på att det rör på sig, på utveckling. Nacka och Värmdö är utvecklingsorter och utan Saltsjöbanan hade inte Saltsjöbaden och Fisksätra funnits, utan Värmdöleden knappast Orminge. Utan en rejäl Skurubro hade Värmdö varit en skärgårdsavkrok eller -idyll.

När nya Skurubron nu byggs har Trafikverket fått nya riktvärden för hur högt trafikbullret vid närliggande hus får vara. Och eftersom riktvärdet sänks för nya vägar kommer 170 fastighetsägare i Skuru och Björknäs få nya fönster, ny ventilation eller små plank för att dämpa trafikbullret inne och ute.

Bullerskärmar på upp till fyra meter ska också byggas i anslutning till nya bron, dock betydligt lägre och genomskinliga på själva bron över vattnet. För det finns avvägningar att göra om utsikt också — Skurusundet är för vackert för att gömmas bakom ljudskydd.

Jag kan tänka mig att ljudet av Saltsjöbanan var som en välsignelse för boende i Nacka då för över 100 år sedan när tågen tuffade fram och gjorde Sickla, Järla, Storängen, Duvnäs och hela Saltsjöbaden till platser med reguljärtrafik. Men med plåtigare vagnar, slipers av betong, tätare bebyggelse och fler avgångar förknippas inte tågljudet längre med något positivt. Vare sig i Fisksätra, Duvnäs eller i Lännersta (dit ljudet förstärks över vattnet).
Kritiken mot att anta detaljplanen för nytt stationsområde i Fisksätra berör bland annat ljud, att antalet ljud ökar i ett tätbebyggt område och var man ska ljud-isolera: På husen eller vid stationen?

Krav på att vagnparken ska bytas ut har funnits länge, och just krav på att ljud ska åtgärdas vid källan verkar mer angeläget när det gäller spårbunden trafik än bilvägar.

Vad nu källan är? Är det bilarna och tågen, eller är det viljan och behovet att kunna förflytta sig snabbt?
Slutligen lite bonusbullerinfo: När det blåser från norr, och det upplevs som relativt tyst i Nacka, går det att höra musiken från Finlandsfärjorna och skramlet från Lidingöbanan.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x