Insändare Publicerad 10:37, 10 oktober 2022

• "Syftet med slåttern var att hålla undan de växter som inte hör hemma i våtmarken", skriver kommunens projektledare på enheten offentlig utemiljö i ett insändarsvar

Svar till Lars-Åke Janzon ”Förkastligt med slåtter innan växterna gått i frö” i NVP den 12 september.

Kommunens arbete med Mensättra våtmark har kritiserats för att vi har slagit ängsväxterna innan de hunnit fröa av sig. Men det var inget misstag, utan ett medvetet beslut. Syftet med slåttern var att hålla undan de växter som inte hör hemma i våtmarken.
Till de oönskade växterna hör älggräs, nässla och sälg, som annars riskerar att tränga ut alla andra växter. Även de ängsväxter som blommade i somras vill vi hålla tillbaka eftersom de riskerar att störa våtmarksfloran. På sikt kommer de inte heller att trivas i den fuktiga miljö som vi har återskapat.

Den som besökt Mensättra våtmark för något år sedan vet att området var i det närmaste helt igenvuxet av sälg. Det kommer att ta cirka två år innan våtmarken är helt etablerad och innan dess kommer vi att behöva fortsätta arbeta aktivt med att bekämpa oönskad växtlighet, samtidigt som vi gynnar de våtmarkslevande örter som glädjande nog redan etablerat sig i området.

I vår kommer vi att bjuda in till guidade visningar av våtmarken. Då är alla Nackabor varmt välkomna att delta och få veta mer om våtmarksbiotopen och hur vi sköter den.

Marika Zetterström
Projektledare på enheten offentlig utemiljö, Nacka kommun

 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x