”Vi vill att fler hittar till paradiset Skuruparken”

FOTO: RYNO QUANTZ
Insändare Publicerad 10:05, 17 augusti 2021

• "Från vissa håll har det sagts att vi stugägare försöker ”privatisera” området för egen räkning. Det är precis tvärtom", skriver en företrädare för Stugägarföreningen

Under pandemin har mångdubbelt fler Nacka-bor upptäckt den underbara Skuruparken. Det är oerhört glädjande — och än fler borde ta chansen. Jogga, ströva, fika, bada.
Som stugägare i 25 år har jag på nära håll sett hur parken gått från nästan bortglömd till en frisk och välbesökt grön lunga för alla i Nacka. Under de åren har det från vissa håll sagts att vi stugägare försöker ”privatisera” området för egen räkning. Det är precis tvärtom — vi välkomnar alla hundägare, motionärer och glada badare som rör sig i Skuruparken!

För det ändamålet har vi byggt enkla barnvagnsramper, slagit den fina ängen med lie, organiserat två årliga städdagar med containrar på plats, byggt och ställt ut soffor och underhållit badbryggan mitt i sundet.
I år har vi med benägen hjälp av kommunen och markägaren JM kunnat göra ännu mer. JM har bekostat och vi placerat ut två nya utebord med bänkar, och vi har fått kommunens tillstånd att förbättra badbryggan — göra den längre och mer lättillgänglig för äldre som inte går så bra. Vi hoppas ha det jobbet klart åtminstone till nästa sommar.

På vår städdag, den 21 augusti, gör vi en gemensam insats för att röja sly och slå även den nedre ängen, är parkens enda äppelträd står. Alla som vill hjälpa till är välkomna, redskap finns att låna, vi bjuder på korv efteråt.
Det ena av de två nya bord med bänkar som JM skänkt står vid badklipporna nära båtklubben. Det har varit full rulle där hela sommaren, med både barn och vuxna badande. Ett tips; vattnet är grunt, botten stenig — och tyvärr spolas det regelbundet upp glas från sundet, seklers båttrafik har resulterat i det. Det mesta glas som är nerslipat och trubbigt, men det finns vassa skärvor också. Så, sätt på er och barnen badskor när ni doppar er där.

Till sist, söndag 29 augusti ordnar vi en loppisrunda med många stugor som säljare. Det blir också ett pop up-café med billigt fika. Vi i Stugägarnas styrelse finns på plats för att svara på alla frågor från nyfikna Nackabor. 
Kom gärna med förslag på vad vi, JM och kommunen kan göra för att paradiset Skuruparken ska bli ännu bättre som rekreationsområde för alla i Nacka!

Arne Höök
Stugägare och styrelseledamot i Stugägarföreningen

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x