Insändare Publicerad 12:27, 19 april 2021

• Kommittén för folkinitiativet kritiserar i en insändare processen kring beslutet om folkomröstning i Värmdö

Inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 14 april mejlade vi ytterst ansvariga förtroendevalda politiker och ordförande i varje parti. När vi såg webbsändningen från kommunfullmäktigesammanträdet blev det tydligt att vi inte når fram med vår kritik. Detta speglas i de beslut som togs.

Frågan som Värmdös medborgare kommer få ta ställning till i folkomröstningen lyder: ”Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig dialog och gjort grundliga konsekvensanalyser?”

Så var frågan var utformad på blanketterna som initiativtagarna har skrivit under. På den punkten är vi överens. 

Utöver själva frågan innehåller förslaget till beslut även bakgrundsinformation som ska finnas med på röstsedeln. Den föreslagna texten innehåller detaljer om planerade och fattade beslut, samt vad som kommer att hända med fem olika förskolor i kommunen. Bakgrundsinformationen berör inte själva beslutsprocessen. Och det är där skon klämmer.

Folkinitiativet handlar i grund och botten om hur Värmdö kommun går till väga när de fattar beslut om stora förändringar i kommunens skolor och förskolor. Förslag med långtgående konsekvenser för barn, föräldrar, personal och hela kommunen har drivits igenom under stor tidspress och utan dialog med berörda. Beslutsunderlagen har varit bristfälliga och konsekvensanalyser har saknats. 

Det är processen som upprört föräldrar, elever, lärare och andra berörda. 

Att en enskild förskola behöver stängas kan vara nödvändigt. Även en skola kan behöva stängas under vissa omständigheter. Att behålla status quo är inte ett självändamål. Viktiga beslut måste dock föregås av ordentliga utredningar, konsekvensanalyser och dialog med berörda. Det är det folkinitiativet handlar om.

Så som röstsedeln nu är utformad blir det svårt för oss kommuninvånare att ta ställning. Bakgrundsinformationen speglar inte det frågan handlar om. Det är inte en fråga om att ta ställning för eller emot nedläggning av en enskild förskola.

Folkomröstningen handlar om hur vi vill att beslut ska fattas i kommunen. Nämligen genom dialog med de som berörs. Genom ordentliga underlag. Och genom att hänsyn tas till helheten och långsiktiga konsekvenser, istället för kortsiktiga kostnadsbesparingar.

Kommittén för folkinitiativet genom Anders Malmros


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x