Insändare Publicerad 14:51, 18 mars 2020

• Fler barn borde få besöka Naturskolan och lära sig i en annan miljö än i vanliga skolan, skriver elever från Sågtorpsskolan.

Vi var på Naturskolan i Velamsund för några veckor sedan och fick lära oss hur man renar vatten och hur ett reningsverk går till. Vi tyckte det var både roligt, intressant och lärorikt.
Det hade inte varit samma sak att göra detta i skolan. Nu ska Naturskolan läggas ner, men vi tycker att den ska få vara kvar!

För det första finns mycket saker på Naturskolan som inte finns i vanliga skolan. Naturskolan är en skola där man inte bara sitter ner och lyssnar utan man får testa och pröva sig fram till olika lösningar. Naturskolan har ett eget reningsverk, djur som lever i det egna renade vattnet och de visar hur vatten kommer till våra kranar i förstorad skala.
För det andra är det roligare att lära sig i en annan miljö. På Naturskolan får man lära sig på ett roligt sätt hur man renar vatten och får samtidigt vara ute i naturen och göra egna reningsverk. Det var mycket roligare än att bara sitta och lyssna. Om vi hade pratat om detta i skolan hade det inte varit samma upplevelse. 
För det tredje är bra för miljön och för vår hälsa att promenera. När vi åkte till Naturskolan fick vi promenera en halvtimme från bussen. När vi kom fram var vi glada, hade pratat av oss och var pigga på att lära oss.

Politiker i Nacka säger att Naturskolan ska bli mobil, alltså åka runt i en bil med allt material. 
Vi tror inte att det kommer att bli samma sak. Allt kommer inte att få plats och barn skulle inte få samma upplevelse som att vara ute i naturen. Dessutom är bilåkande inte bra för miljön. 
Vi kräver att Naturskolan ska få vara kvar så att fler barn kan få samma upplevelse som vi fick och lära sig i en annan miljö än i vanliga skolan. Rädda Naturskolan!

5B, Sågtorpsskolan