Insändare Publicerad 07:55, 18 december 2019

• SL svarar på insändaren ”Märkligt byte av hållplatsnamn” 

Vi förstår att det kan vara lite förvirrande såhär i början när hållplatser får nya namn. Vi har valt att byta namn på flera hållplatser i centrala Gustavsberg i samband med de nya tidtabellerna den 15 december. De nya namnen är mer unika än de tidigare och namnbytena är avstämda med kommunen.

Till att börja med: Vi har gjort ett pinsamt misstag. Farstaviken byttes till Kvarnhjulet, men alla Gustavsbergsbor vet ju att det är ett vattenhjul och inget annat, vilket också Värmdö kommun påpekat för oss. Därför kommer hållplatsen den 3 januari att byta namn igen, till Vattenhjulet. Anledningen till namnbytet är att hållplatsen har flyttat en bit bort, och Farstaviken är ganska stor. Det nyrestaurerade vattenhjulet är en mer specifik plats, som lokalt är välkänd. Hållplatsen trafikeras av linjerna 423, 468, 474, 480C, 484 och 492.

Villagatan har bytt namn till Farstadal. Hållplatsen ligger långt från Villagatan, vilket vi fått kundsynpunkter på. Sedan den byggdes om och flyttades för ett par år sedan har avståndet dessutom ökat. Hållplatsen trafikeras av linjerna 428, 429, 430, 467, 468, 474, 480C, 484 och 492.

Hamnen har bytt namn till Salixtrappan. Hållplats Hamnen på Chamottevägen ligger sedan några år längre bort från hamnen än andra hållplatser. Salixtrappan är den del av Fajansparken som ligger närmast hållplatsen. Den trafikeras av linjerna 423 och 468.

Den nyanlagda hållplatsen på Leveransvägen som trafikeras av linje 468 har fått namnet Ekobacken

Claes Keisu
Presstjänsten SL