”Vi fixar Rosenstigen när Värmdövägen görs om”

Insändare Publicerad 08:29, 27 september 2020

• Den väl frodiga växtligheten på Rosenstigen kommer att hanteras, skriver Nacka kommun i ett insändarsvar

Rosenstigen mellan Finntorp och Gamla Värmdövägen har fått förfalla, skriver Eva Wrange (NVP 16/9)

Jag har all förståelse för Eva Wranges upplevelse av att Rosenstigen har förfallit. Vi har varit på plats på Rosenstigen och kan konstatera att växtligheten har blivit väl frodig, vilket kommer att hanteras. De milda vintrarna har medfört att det växer nästan året runt och mycket som en gång planterades på platsen har nu vuxit ur sin kostym. Klätterrosor tillhör den typ av växtlighet som är kostsam att hantera och kommer inte återplanteras på platsen. Parkvägen är också för smal för att det ska vara lämpligt med plantering mot muren.

Vår ambition är att göra reinvesteringar av platsen i samband med att Värmdövägen görs om för att bli en del av den nya stadsmiljön i Centrala Nacka. En möjlighet är till exempel att lyfta fram den gamla muren som ett intressant inslag och en kontrast till det som byggs nytt. 

När det gäller blommande fägring såsom vårlökar och blomster har kommunen idag en strategi att arbeta med blomsterfat och planteringar som placeras på vältrafikerade platser för att så många som möjligt kan få njuta av blomsterfägringen. På så sätt används en väl avvägd del av skatteintäkterna på ett effektivt sätt. 

Torvald Duan
Gruppchef park och naturdrift Nacka