Insändare Publicerad 11:13, 26 januari 2020

• "Osvar" hos kommunens växel, menar insändarskribenten

Hjälp! Jag vill tala med kommunvägledaren när jag ringer stadshusets växel, men ”bandet” börjar bara om och om igen. ”Tryck 1, tryck 2 om du vill …” och så vidare. 

Det är inte nytt; sedan i höstas har det varit samma ”osvar”. Vi som inte använder dator eller smartphone som kommunikationsmedel måste också kunna nå stadshusets tjänstemän och förtroendevalda. Samhället kan inte fungera med endast digital teknik. Nacka kommun: Svara!

Vera-Maj