Insändare Publicerad 10:59, 18 december 2022

• Insändarskribenterna undrar om Nackas politiker vill verka för kommunalt huvudmannaskap för alla skolor

Nedläggningar av nystartade fristående skolor. Skolkoncerner får bygga och starta nya skolor trots att fungerande skolor finns i området. Betygsfusk i gymnasieskolor. Skolor dräneras på elever på grund av finansieringssystemet med elevpeng. Kommunen säljer skolfastigheter för att i stället hyra tillbaka dem på 25 år trots att detta blir dyrare.

På 90-talet rankades den svenska skolan bland de bästa i OECD-länderna i de så kallade PISA-undersökningarna. Då började den stora omgörningen — konkurrens på en marknad skulle ge oss en ännu bättre skola för mindre pengar.

I dag, med 30 års erfarenheter av marknadsskolan, är det nog ingen som påstår att vi fått en bättre skola för mindre pengar.  Nackdelarna med den fria etableringen, elevpengssystemet och de stora skillnaderna mellan skolor kritiseras nu av OECD som säger att Sverige måste ta itu med dessa effekter av marknadsskolan.

I dag är kommunerna bara huvudmän för de kommunala skolorna. Ett sätt att återta den demokratiska styrningen av skolan vore att ge kommunerna huvudmannaskapet för alla skolor. I dag kan fristående aktörer i princip strunta i att följa lagar och förordningar. Först när uppenbara skandaler avslöjas kan vite och stängning bli påföljden. Men då har redan eleverna och hela samhället fått betala priset.

För vården fungerar etableringsfriheten annorlunda än för skolan. Det är regionerna som är huvudmän för både offentlig och privat verksamhet. Därmed kan de ingå avtal med fristående anordnare och ha kvar den demokratiska styrningen.

Att friskolorna i dag är sina egna huvudmän och inte är inordnade under ett offentligt huvudmannaskap spelar stor roll. Det har avgörande betydelse på framförallt två sätt:

När det allmänna, som i fallet med regionerna, är huvudman är det de folkvalda som har ansvaret för verksamheten.

När det allmänna är huvudman regleras utförarens uppdrag i ett kontrakt. Där regleras vilka krav det allmänna kan ställa på verksamheten — till exempel lokaler, kompetens och personal.

Fråga till Nackas politiker: Vill ni verka för att kommunerna blir huvudmän för hela den skattefinansierade skolan?

Gunilla Runnquist och Karin Löfgren
Nacka


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x