"Värmdö hänvisar
till stängd öppenvård"

Insändare Uppdaterad 10:02 16 maj 2019

Kerstin Eklöf, ordförande i föreningen mot våld i nära relation i Nacka/Värmdö, kommenterar i sin insändare uttalanden från representanter för Värmdös socialnämnd.

Jag skulle vilja kommentera uttalanden från socialnämndens ordförande och vice ordförande i Värmdö kommun.

Enligt uttalanden i Nacka Värmdö Posten, under diskussion i Värmdös kommunfullmäktige och i information på kommunens hemsida hänvisas de som utsatts för våld i nära relation till Unizon och Kvinnofridslinjen för gratis stöd.

Unizon är en riksorganisation för kvinno- och tjejjourer och vår förening är medlem där. De stöttar inte våldsutsatta och har ingen mottagning.

Kvinnofridslinjen är en telefonjour och de ger akut stöd per telefon och hänvisar på samma sätt som Unizon de våldsutsatta från Värmdö till vår öppna mottagning.

Kerstin Eklöf 
Ordförande i föreningen mot våld i nära relation i Nacka/Värmdö

Fotnot: Värmdö kommun sade nyligen upp sitt avtal med kvinnojouren i Nacka/Värmdö.