Insändare Publicerad 13:02, 24 april 2020

• Filip Joelsson, MP, svarar Claes Nordlund

REPLIK. Svar på Claes Nordlunds insändare "Ni silar mygg och sväljer kameler" i NVP den 14 april.

Det är bra att du är engagerad i frågan om vattenkvalitet och avlopp, och jag vill gärna försöka hjälpa till med att reda ut begreppen lite. Som miljöpartist är jag engagerad i frågan om bräddningar och har drivit den länge – nu när jag sitter med och styr har jag tagit på mig att förbättra på området.
Kommunen gör inte skillnad på enskilda avlopp och kommunens VA-nät. Miljöavdelningen är oberoende och utövar tillsyn mot både enskilda och kommunens nät. De bedömer oss efter samma måttstock.
Vi anser heller inte att kommunen har rätt att brädda. Varje bräddning som sker är ett misslyckande och vi polisanmäler och utreder orsaken. Två vanliga orsaker är driftfel och inläckage av regnvatten, orsaken till driftfel är ofta främmande föremål i avloppet eller tekniska problem. Vid varje nämndsammanträde följer vi upp om bräddningar skett, vad de beror på, och vad vi kan göra för att undvika att de sker igen.
Du undrar vad det är för skillnad på vattnet som bräddas av kommunen och det enskilda avloppet. Den stora skillnaden är mängden regnvatten i det kommunala nätet – det som bräddas är till 75 procent regnvatten. Vi arbetar med att rusta upp ledningsnätet för att hindra regnvatten från att läcka in, och med det bygger vi successivt bort den största faktorn som leder till brädd. Av det avlopp som bräddades under 2019 skedde 83 procent vid Lövhamra pumpstation – vi vet att vi har stora problem med att regnvatten läcker in i ledningsnätet där. Vi har under året anlagt ett bräddmagasin i Lövhamra, lägger nya ledningar och relinar ledningarna i området.
När det gäller den pumpstation som vi bygger vid Stadsvall, så har vi följt rekommendationerna från miljöenheten. Att lägga till en pump som drivs med nödkraft för att pumpa upp avloppet till en uttjänt anläggning kommer inte göra någon stor skillnad för miljön. Så länge det som spolas ned i toaletten är kiss och bajs, och så länge det övriga som kommer i avloppen är disk-, tvätt- och badvatten så ska stationen inte behöva brädda.

  • Filip Joelsson. MP – ordförande i tekniska nämnden