FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magdalena, Ma...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
22 juli 2019

Insändare

"Varför vädjar inte Gerdau
om den här krossen?"

Insändare 10:06 | 14 mars 2019

Med tanke på att den stenkross som Skanska nu vill lägga i Gungviken är väsentligt mycket större är den som planerades i Älta 2014 undrar vi varför Mats Gerdau den här gången inte framför samma vädjan som han gjorde då, skriver två insändarskribenter.

Arga och oroade kommuninvånare kräver att kommunen agerar lika handlingskraftigt mot stenkrossen i Gungviken, som kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, gjorde när han vädjade om att stoppa en stenkross i Älta, där han själv är bosatt.

Refererar till artikeln (26/2) i NVP kring den planerade stenkrossen i Gungviken.

Det är provocerande att miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M, säger att ”det inte är upp till politikerna att tycka till i frågan då man har lagstiftning att följa”. 

När NCC för snart fem år sedan ville placera en stenkross i Älta, där Mats Gerdau själv är bosatt, gick denne flera månader innan beslut skulle fattas kring stenkrossen i Älta ut och vädjade om att den skulle stoppas;  ”En stenkross kommer ofrånkomligen att både bullra och damma och förorsaka mycket tung trafik. Nacka ska vara en grön och attraktiv kommun och vi vill bevara våra lugna och gröna boendemiljöer. Stenkrossar behövs, men de måste lokaliseras till platser som inte stör kringboende”, förklarade han i ett pressmeddelande (5 juni 2014).

Per Enarsson, miljöchef i Nacka, har inte haft några problem att tycka till kring Gungviken. Enarsson tillträdde tjänsten som miljöchef strax innan Skanska lämnade in sin anmälan om att få anlägga en stenkross i Gungviken. Med enbart anmälan som grund kunde han redan efter tre månader konstatera att ”Gungviken är en angelägen placering för en stenkross” (NVP 17 december 2018).

Mats Gerdau skriver i mejl att han inte kan uttala sig utan att först ha läst på i minst fem månader. Han vill inte, som han själv utrycker det ,”skjuta från höften”. Om detta är sant, hur kan då en ny tillträdd miljöchef uttala sig så tvärsäkert i ett så tidigt skede av processen? Var Enarssons uttalande inte sanktionerat av kommunledningen?

Mats Gerdau skriver i samma mejl att anledningen till att han gick ut i pressen för att stoppa stenkrossen i Älta var anläggningens omfattning.

För oss kommuninvånare känns hans uttalande upprörande! Vi vet alla att Gungviken är betydligt mer omfattande än den stenkross som planerades i Älta. Meningen är att Gungviken ska hantera 600 000 ton sten, betydligt mer än de volymer som krossen i Älta var tänkt att ta hand om. Dessutom ska stenkrossen i Gungviken, till skillnad från den planerade Ältakrossen, vara öppen dygnet runt, året runt (utom röda dagar) under minst 10 år (dock finns inget slutdatum). Den stenkross som planerades i Älta skulle endast vara igång tre till sex veckor om året, och skulle ligga nere under juni, juli och augusti.

Den gången, i juni 2014, gick Mats Gerdau ut och vädjade om att förslaget skulle dras tillbaka. Efter en intensiv kampanj från Moderaterna i Nacka och Tyresö stoppades planerna. Då skrev 400 personer på ett upprop, vilket kan jämföras med att över 2 500 personer redan skrivit på uppropet mot stenkrossen i Gungviken! Med tanke på att den stenkross som Skanska nu vill lägga i Gungviken är väsentligt mycket större undrar vi varför Mats Gerdau den här gången inte framför samma vädjan. Beror det på att han inte bor i närheten?

Gustav och Helena Melin