”Varför skära ner på de barn som behöver skolan mest?”

Insändarskribenten ifrågasätter nedläggningen av Centrumskolan i Nacka FOTO: MOSTPHOTOS
Insändare Publicerad 12:50, 28 juni 2022

• Insändarskribenten tycker att det gått för långt med skolnedskärningar på barn i behov av stöd

I en insändare i NVP kritiserar den socialdemokratiska föreningen i Saltsjöbaden Nackas politiska ledning som helt vill skära ner de särskilda undervisningsgrupperna. Dessa grupper är till för barn som har svårast att anpassa sig till klassrumsundervisningen. 

Jag instämmer helhjärtat i den kritiken. Visserligen har forskare påpekat negativa konsekvenser med att flytta ut enstaka elever från klassrummet till annan undervisningsgrupp (se exempelvid Dagens Arena). Det menas att det kan leda till stigmatisering och andra reaktioner från omgivningen som kan påverka elevens självbild och motivation negativt. Dessa grupper är också segregerande, menas det i artikeln. 

Jag tror att om man hanterar den här gruppformen på rätt sätt så behöver det inte uppstå negativa konsekvenser. 

Som insändarskribenterna skriver, med hänvisning till Skolinspektionens rapport, så har det också medfört flera positiva resultat för berörda elever. Nu blir dessa elever kvar i ordinarie klassrum och får inte den nära hjälp de behöver.

Alternativet är att införa två-lärarsystemet. Det är dyrare men jag tror det finns pengar i kommunen om man verkligen vill. 

Elever med särskilda behov finns inte i alla klasser och mindre grupp kanske bara behövs begränsad tid. Varför just låta nedskärningar drabba de barn som behöver skolan bäst?

Man undrar hur de ansvariga i utbildningsnämnden (och kommunstyrelsen), resonerar i frågan om nedläggning av Centrumskolan. Är alla partier överens om att det bästa är att ta bort de särskilda undervisningsgrupperna? 

En marknadsstyrd skola bygger på besparingar, det vill säga nedskärningar i verksamheten. 

Men går det inte lite väl långt när de barn som behöver den bästa undervisningen istället behandlas så att de kan få ökade skolsvårigheter och blir de som först slås ut eller råkar ut för psykisk ohälsa? 

Jag har många gånger undrat varför elever eller tidigare elever i högre åldrar sätter sin egen skola i brand. Hur vet politiker att det alltid går att skära ner och spara pengar inom skolans område?

Mia Maria Rosenqvist


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x