Insändare Publicerad 10:32, 27 augusti 2022

• "Jag insåg det tragiska i att politiskt inflytande kan reduceras till marknadsundersökningarnas enkätsvar", skriver insändarskribenten

Många ser det politiska språket som ordlekar. Inget att bry sig om. Men ord är ting att tänka med, och politiska tankefel stänger in oss i föreställningsvärldar som kan vara nog så svåra att ta sig ur. 
Ett exempel är Nackas politiska ambition: att ”vara bäst på att vara kommun”. Man bör ha klart för sig att denna ambition ligger till grund för kommunens alla verksamheter. 
Hur kan man vara bäst på att vara kommun? Nåväl, det är inte så svårt när man nöjer sig med att finnas bland tio procent bästa i alla mätningar som berör Sveriges kommuner. 

Första gången jag såg denna tankevurpa tyckte jag att den var komisk. Som solligan ungefär. Sedan insåg jag det tragiska i att politiskt inflytande kan reduceras till marknadsundersökningarnas enkätsvar. Och att jag som medborgare var fångad i enfaldens nät.
Enligt SAOL betyder kommun ”geografiskt avgränsad administrativ enhet med egen beskattningsrätt”. En sådan enhet består av olika organiserade verksamheter, ett komplext spänningsfält med krafter som ständigt främjar och motverkar varandra. En kommun är med andra ord ingen aktör. Och kan därför inte vara bäst.

Mycket tid och pengar läggs ner på att kvalitetssäkra kommunens verksamheter. För säkerhets skull har man anställt en kundbemötandechef, vars uppgift är att se till att Nacka levererar ett ”bemötande i världsklass”, vilket innebär att ”serviceorganisationen” Nacka ska bli mer affärsmässig. Vad kundbemötandechefen gör är oklart, men det verkar i varje fall inte handla om kommuninvånarnas bästa.
Man envisas med att kalla oss ”kunder”. Även detta är ett illavarslande tankefel. För på välfärdsmarknaden har politiker och tjänstemän en annan roll än medborgaren. De är kunderna; vi medborgare får vi hålla till godo med vad de styrande köpt. Vi kan alltså bara välja bland det andra bestämt, om ens det. Vi har förvandlats till välfärdskonsumenter. Och sådana bygger inga samhällen. Ej heller bryr de sig om klimatet.

Majoritet och opposition färdas i samma båt. Jag har inte hört någon oppositionspolitiker adressera tankefällorna, som styr kommunens verksamheter. Ej heller har jag hört någon utmana myten om valfrihet eller ifrågasätta kvalitetsundersökningarnas relevans och metodologiska stringens. Förlorar vi makten över orden går den politiska handlingskraften och demokratin om intet. Det är alltför tydligt i Nacka kommun.

Britta Högberg
Älta


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x