Insändare Publicerad 15:42, 03 september 2020

• "Vi kommer att utreda närmare för att se hur den går att förbättra", skriver Ulrika Haij på Nackas trafikenhet i ett svar på insändaren om den farliga trafiksituationen i Storängen.

Barbro Sjölander vid Tjänstemännens egnahemsförening vid Storängen skriver, på förekommen anledning om farorna med områdets genomfartstrafik (NVP 28 augusti).

Nacka kommun har identifierat trafiksituationen vid Storängen, och just Parkvägen är en prioriterad sträcka som vi kommer att utreda närmare för att se hur den går att förbättra. Som en första åtgärd har vi klippt ner växtlighet intill vägen, och påmint fastighetsägare i området om att de har ansvar för att växter på deras tomter inte ska skymma sikten för trafiken. Men vi har också planerat in en gemensam översyn tillsammans med Barbro Sjölander och föreningen, då vi bland annat kommer att se över skyltningen.

Vi har också en dialog med polisen om hastigheten i området. Via våra regelbundna mätningar av trafiken kan vi se att fler idag kör fortare än tillåtna 30 km/h, vilket är oroande. Högre hastigheter innebär alltid en större olycksrisk, och när olyckor inträffar leder de till allvarligare skador. Det är viktigt att påpeka att var och en som rör sig i trafiken har ansvar att följa regler och hastighetsbegränsningar. Vi behöver alla hjälpas åt för att undvika olyckor.

Jag vill uppmana Nackaborna att fortsätta anmäla vad som fungerar och inte fungerar, så att vi från kommunens sida kan göra vår del för att förbättra vägar och gator. 

Ulrika Haij
Enhetschef för trafikenheten, Nacka kommun