Insändare Publicerad 10:49, 19 februari 2021

• "Vi efterlyser ett omtag", skriver arbetsgruppen för ett nytt kulturhus i Älta i ett öppet brev

Vår vision för det nya Älta centrum är att det ska bli en levande mötesplats där människor tycker om att vara. Där det nya kulturhuset med Kulturknuten, fritidsgården och biblioteket samlat under samma tak kommer att spela en viktig roll. 

På kommunens hemsida står att detaljplanen för centrumkvarteret ska möjliggöra en ”levande centrumkärna” som ska fungera som en ”naturlig mötesplats” för Ältaborna. Men är det verkligen givet att det blir så? Flera undersökningar visar att våra mönster för arbete, konsumtion och fritid kommer att förändras. I en studie som Fastighetsvärlden nyligen genomfört framgår att många företag ser fortsatt distansarbete som en del av vardagen, även efter pandemin. Ökad e-handel är en stark trend och ”butiksdöden” har accelererat i pandemins spår. När fler arbetar hemifrån ökar behovet av ett lokalt utbud. Samtidigt behöver framtidens centrum bli upplevelserika platser som lockar med mer än bara handel. 

Trots att dagens inomhuscentrum i Älta är slitet har det sina fördelar med en väderskyddad öppen yta för olika aktiviteter. Ett exempel är den uppskattade Ältadagen som varje år arrangeras av företagare och föreningar. Det är en viktig funktion som försvinner när centrum rivs men som nya kulturhuset kan fylla, med rätt utformning av lokalerna. Vår vision är att de tre verksamheterna i huset både får egna lokaler och ett delat ”vardagsrum”, som blir en plats för möten och evenemang. Tyvärr är både biblioteket och den gemensamma mötesplatsen styvmoderligt hanterade i de nuvarande ritningarna. Biblioteket saknar tysta studieplatser med dagsljus och kopplingen mellan biblioteket och den delade ytan behöver stärkas, så att den känns gemensam och offentlig till sin karaktär. Vi efterlyser ett omtag från Wallenstams i sin egenskap av centrumförvaltare, så att Ältaborna kan få en mötesplats motsvarande nuvarande innecentrum. 

I ett citat ur Wallenstams senaste årsredovisning ger företagsledningen sin syn på rollen som fastighetsförvaltare och samhällsbyggare: 
”Vi jobbar nära tillsammans med våra kunder och andra aktörer för att på ett strategiskt sätt utveckla staden för att skapa genuina miljöer, mötesplatser och upplevelser som bidrar till attraktivitet, liv och rörelse.”

Därför frågar vi nu: 
Vad vill Wallenstam med  Älta centrum? 
Kliv fram och berätta det för oss Ältabor.

Arbetsgruppen för ett nytt kulturhus 
Ältabor samt representanter från Ältas föreningsliv, bibliotek och Kulturknuten


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x