Insändare Publicerad 10:57, 21 augusti 2022

• Insändarskribenten är missnöjd med kommunens brist på agerande

Har vi gräsrötter gått om våra politiker och kommunala tjänstemän när det gäller miljöomsorg och -medvetenhet? Tenderar fina slagord om ökande miljöhänsyn att bara bli läpparnas bekännelser från våra politiker?

Sedan i vintras försöker boende runt Moranviken i Saltsjöbaden att övertyga tjänstemän och politiker i Nacka kommun om vikten av en ny så kallad bräddningsledning ut i Moranviken. 

Den nuvarande ledningen från avloppspumpstationen Moranverket mynnar ut i strandkanten, några meter från närmaste bostadshus. Senast fekalier och andra onämnbara avloppsprodukter flöt omkring i strandlinjen var 2021, och då två gånger.

En tidigare ledning, av trä, gick 70 meter ut i viken. 2005 ersattes den av en endast 15 meter lång plastledning som mynnar ut under en båtbrygga vid en flitigt frekventerad gångstig. Miljötänkandet var alltså bättre före än efter 2005.

Har gräsrötterna kommit betydligt längre i miljötänkande och ansvarstagande än Nackas kommunala tjänstemän och politiker?

Nu påbörjas en omfattanade renovering av Moranverket, beläget i början av Skogsövägen. Ordförandena i tre boendeföreningar runt Moranviken, med cirka 250 boende, har tillskrivit kommunens berörda politiker och tjänstemän med förslaget att nu lägligt förlänga bräddningsledningen åtminstone 70, helst 200 meter ut i viken. Enligt tjänstemännens svar skulle detta kosta cirka 1,3 respektive 3 miljoner kronor; det är inte försvarbart, menar de.

Inte försvarbart?! Miljön, vattenkvaliteten, naturen som sådan, människors hälsa och trevnad, fågellivet … Skulle det inte vara värt en kostnad som i en välmående kommun som Nacka på inget sätt är uppseendeväckande?

En av tjänstemännen påpekar att Moranviken inte är klassad som badvik och att badning sker på egen risk — en formalistisk synpunkt isolerad från verkligheten. 

I skrivande stund ser jag fem-sex barnfamiljer som badar längs stränderna i den härliga augustivärmen. En annan tjänsteman har i sitt svar inte visat någon som helst medvetenhet om att Moranviken med sina många båt- och badbryggor är platsen för ett omfattande bad- och fritidsliv där människor bygger upp hälsa och välbefinnande. Ett kommunalråd, ordförande i miljönämnden, svarar på ett sätt som låter ana att han antingen inte läst eller inte förstått inlagan från boendeföreningarna. 

Frågan är brännande: har gräsrötterna kommit betydligt längre i miljötänkande och ansvarstagande än Nackas kommunala tjänstemän och politiker? 

I så fall är vi så illa ute som det här fallet hittills visat.

Carl Otto Werkelid
Saltsjöbaden


 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x