"Koncerner tränger undan våra skolor"

FOTO: JENNY FREJING
Insändare Publicerad 12:03, 22 februari 2021

• "Det är olyckligt att inte Majoritet för Värmdö vill ta ansvar", skriver insändarskribenten

Den politiska majoritetens agerande i skolfrågan har visat prov på bristande framförhållning, dialog och nonchalans gentemot medborgarna. Jag ifrågasätter också om det är riktigt att genomföra denna process mitt i en så omfattande pandemi. 

Det är glädjande att medlemsdemokratin fungerar i de politiska partierna och att miljöpartiet till sist  valde att inte lägga ner Munkmoraskolan trots att de tidigare haft en annan åsikt. Det är förvånande att inte medlemmar från andra partier gjort sin röst hörd. Endast enstaka avvikande röster har hörts från medlemmar inom L där förslaget benämndes hattifnattpolitik.
Det är olyckligt att inte Majoritet för Värmdö vill ta ansvar för den bristfälliga information som föräldrar fått angående den tillfälliga förskolan Farstaborg samt misstaget att besluta driva den nya förskolan i Charlottendal i privat regi. Förslaget från föräldrarna om en successiv utfasning av Farstaborg tog man inte hänsyn till. Om den nya förskolan i Charlottendal istället drivits i kommunal regi hade pedagoger med barngrupper successivt kunnat flytta över till den nya förskolan och föräldrar hade sparats arbete med nya skolval och inskolningar. Det hade sparat mycket onödigt arbete både för föräldrar och kommunen och man hade undvikit irritation. Jag har inget emot privata alternativ men ivern att privatisera får inte innebära nackdelar och minskad valfrihet. I området Farsta Slottsvik och Porslinskvarteren kommer det bara finnas privata alternativ. Valfrihet ska kunna ske i bägge riktningar. 

Det är naturligtvis protesterna mot bristande dialog kanaliserade genom Värmdös samlade föräldrar med krav på folkomröstning som lett till att Munkmoraskolan undantas från nedläggning. Det är respektlöst att trots krav på folkomröstning rösta genom förslaget. När argumenten om överskott på skolplatser inte biter är argumentationen att skolor har dålig ventilation. Om en skola har dålig ventilation måste det åtgärdas och jag förutsätter att så sker. Det är oanständigt av moderaterna att producera en film med enda avsikten att smutskasta Farstaborg och peka ut nackdelar som inte finns. Kritiken slår mot dem själva eftersom de valde platsen. Det är inget fel på platsen även om en fullmäktigeledamot nämnde problem med lukt från hästar och hästgödsel. Den upplevelsen delas inte av vårdnadshavare. Det är ingen nackdel att ha närhet till djur.

Majoriteten uttalar stolthet över etablering av stora privata skolkoncerner. Jag befarar att etableringarna kan ha undanträngningseffekter på befintliga bra kommunala skolor och friskolor. Jag hoppas att jag har fel. 
Ordföranden i Värmdös samlade föräldrar Pernilla Alexandersson sammanfattar så bra att jag väljer avsluta med citat från hennes inlägg på Facebook ”För det som sker i vår kommun med förskolorna nu är inte logiskt, inte hållbart, inte framtidsinriktat, inte familjevänligt, inte företagarvänligt, inte bra för samhället vi alla älskar.”

Dag Boborg


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x